środa, 18 października 2017

Newsroom

Czerwcowa emisja Victorii Dom debiutuje na Catalyst

msd | 07 września 2015
Trzyletnie papiery serii C na 15 mln zł zostały w całości objęte przez jednego inwestora, co oznacza, że obrót nimi będzie co najwyżej znikomy.

Za uplasowany w czerwcu dług warszawski deweloper płaci 5,6 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. To o 0,3 pkt proc. mniej niż w przypadku trzyletniej serii B z terminem spłaty w lutym 2017 r. Nawiasem mówiąc, kilka dni po przydziale nowej emisji Victoria spłaciła część poprzednich papierów. W ten sposób nominalna wartość serii B zmniejszyła się o 10 mln zł do 8,05 mln zł.

Nowa emisja, podobnie jak i poprzednia, nie została zabezpieczona, lecz spółka zobowiązała się kontrolować rentowność oraz poziom zadłużenia. Deweloper nie może bowiem wykazać straty operacyjnej w sprawozdaniu rocznym, a jakakolwiek wypłata dla akcjonariuszy (skup akcji, dywidenda) nie może przekroczyć 30 proc. zysku netto. Ponadto, warunki emisji zobowiązują spółkę do utrzymywania długu netto poniżej 4,0x wyniku EBITDA oraz 1,0x kapitałów własnych.

Victoria Dom zapewniła sobie opcję wcześniejszej spłaty, z której może skorzystać w ostatnich dniach czwartego lub piątego okresu odsetkowego (odpowiednio czerwiec i grudzień 2017 r.).

Do godz. 12 inwestor, który objął w całości debiutującą emisję nie wystawił żadnej oferty sprzedaży.

Obecność nowej emisji na Catalyst zapewne nie będzie się wiele różnić od serii B, w przypadku której do transakcji dochodzi bardzo rzadko, choć znajduje się ona w portfelach co najmniej kilku inwestorów – na koniec ubiegłego roku w trzech funduszach inwestycyjnych, w tym siedmiu subfunduszach. Po raz ostatni serią VD0217 handlowano dwa miesiące temu, po cenie 100 proc. 

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje