sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Debiut Wałbrzycha bez transakcji

msd | 12 grudnia 2012
Notowane od środy obligacje Wałbrzycha cechują się ponadprzeciętną marżą, bardzo długim terminem do wykupu oraz nietypową formą tegoż wykupu. Chętnych na papiery brak.

   Łączna wartość nominalna dwóch debiutujących serii (A12 i B12) wynosi 57 mln zł. Obligatariusze zarobią 2,2 pkt proc. ponad WIBOR 6M. To ponad 0,35 pkt proc. więcej niż wynosi przeciętna marża dla pozostałych zmiennokuponowych papierów komunalnych na Catalyst.

   Co ciekawe, obligacje będą wykupowane na raty. Seria A12 o wartości 30 mln zł zostanie wykupiona w pięciu corocznych ratach po 200 zł począwszy od 8 października 2021 r., a na 8 października 2025 r. skończywszy. Spłata serii B12 nastąpi w trzech ratach. Pierwsza płatność nastąpi 22 października 2025 r. i wyniesie 200 zł, w dwóch kolejnych latach miasto zobowiązuje się obligatariuszom wypłacić po 400 zł.

   Wałbrzyskie obligacje może spotkać podobny los co debiutujące 4 grudnia papiery Brodnicy, na których do dziś nie zawarto żadnej transakcji.

   Wałbrzych został 13. emitentem obligacji komunalnych na Catalyst. Łączna wartość nominalna 32 notowanych serii miast i gmin wynosi 2,38 mld zł, czyli niewiele ponad jedną dwudziestą wartości papierów korporacyjnych.

Więcej wiadomości o Gmina Miasta Wałbrzych

Więcej wiadomości kategorii Catalyst