wtorek, 18 września 2018

Newsroom

ABS Investment miało stratę w III kwartale

msd | 24 listopada 2016
Na skutek spadku notowań kluczowych spółek w portfelu inwestycyjnym ABS wykazało 0,6 mln zł straty netto w minionym kwartale.

Niekorzystne wyceny z III kwartału przełożyły się też na stratę za okres dziewięciu miesięcy. Wyniosła ona niecałe 0,3 mln zł wobec 2,7 mln zł zysku przed rokiem. Sama strata ma oczywiście charakter niegotówkowy, co nie oznacza jednak, że ABS utrzymało na tyle wysoki stan środków pieniężnych co w czerwcu (spadek z 2,6 do 1 mln zł). Spółka zanotowała bowiem w III kwartale ujemne przepływy operacyjne, inwestycyjne i finansowe. 

W minionym kwartale ABS zredukowało wartość całkowitych zobowiązań o 0,9 mln zł do 6,3 mln zł (w tym 0,7 mln zł rezerw). Przy 27 mln zł majątku oznaczało to 0,24x ogólnego zadłużenia wobec 0,26x kwartał wcześniej. Wartość zadłużenia finansowego spółka przybliża tylko w opisowej części sprawozdania. Na tej podstawie zobowiązania odsetkowe można podliczyć na 3,5 mln zł. Dług netto wynosił więc 2,5 mln zł stanowiąc 0,12x kapitałów własnych. 

Przy 3,3 mln zł krótkoterminowych zobowiązań (ABS wykazuje o 1 mln zł mniej, bo nie wlicza tam wygasających w lipcu 2017 r. obligacji) płynność natychmiastowa spółki wynosiła 0,3x. Nie trudno sobie natomiast wyobrazić, że ABS ma odpowiednie aktywa by spłacić wszystkie zobowiązania. Osobną kwestią pozostaje natomiast płynność rynku NewConnect, na którym inwestuje głównie ABS.

Obligacjami AIN0717 po raz ostatni handlowano w ubiegłym tygodniu, po 100,39 proc. Obecnie kwotowane są one na 100,16/100,99 proc., co dawałoby możliwość zakupu papierów od ręki z 6,62 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

 • ABS Investment ponownie ze stratą

  14 sierpnia 2018
  Spółka zanotowała 0,3 mln zł straty netto w II kwartale na skutek spadających wycen akcji wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Narastająco od początku roku strata netto sięga zaś 7,2 mln zł.
  czytaj więcej
 • ABS Investment miał 6,9 mln zł straty netto w I kwartale

  24 maja 2018
  Dla wierzycieli spółki najważniejszą informacją jest to, że osiągnięta strata miała charakter niegotówkowy. Bynajmniej nie oznacza to, że była ona zupełnie bez znaczenia.
  czytaj więcej
 • ABS Investment z lepszym bilansem

  13 lutego 2018
  Inwestycyjna spółka zakończyła ubiegły rok z rekordowym zyskiem netto i najwyższą sumą bilansową w historii. Niższe były natomiast jej zobowiązania, zwłaszcza te, o krótkim terminie zapadalności.
  czytaj więcej
 • XSystem wnioskuje o upadłość

  21 grudnia 2017
  Spółka, według lakonicznego komunikatu, złożyła wniosek upadłościowy w środę. Jeszcze na początku października zapewniała, że nie grozi jej utrata płynności.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Grupa AB mniej zadłużona

  18 września 2018
  W zakończonym 30 czerwca roku obrotowym 2017/2018 zysk netto dystrybutora sprzętu IT spadł o 10,2 proc. r/r do 61 mln zł. Wyraźnie poprawiły się jednak przepływy operacyjne, a za nimi i wskaźniki zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Pragma Faktoring z dodatkowym źródłem finansowania

  18 września 2018
  Leaselink, podmiot zależny faktoringowej spółki, zawarł umowę o współpracy z platformą Mintos, na której będzie mógł sprzedawać wierzytelności z zawartych umów. Pragma nie poddaje się jednak i z publicznymi emisjami obligacji.
  czytaj więcej
 • Invista miała stratę w III kwartale

  24 listopada 2016
  Spółka wykazała 0,3 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej i netto. Natomiast dzięki aktualizacji wartości aktywów po trzech kwartałach wciąż księguje solidny zysk.
  czytaj więcej
 • Spadek szybkiej płynności Mak Domu przed wykupem

  24 listopada 2016
  Przy wzroście wartości krótkoterminowych zobowiązań w III kwartale deweloper zwiększył udział krótkoterminowego majątku zamrożonego w zapasach. Grono inwestorów, którzy mieliby rozmawiać o ewentualnym refinansowaniu marcowych obligacji jest bardzo wąskie.
  czytaj więcej

Emisje