czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

ABS Investment miało stratę w III kwartale

msd | 24 listopada 2016
Na skutek spadku notowań kluczowych spółek w portfelu inwestycyjnym ABS wykazało 0,6 mln zł straty netto w minionym kwartale.

Niekorzystne wyceny z III kwartału przełożyły się też na stratę za okres dziewięciu miesięcy. Wyniosła ona niecałe 0,3 mln zł wobec 2,7 mln zł zysku przed rokiem. Sama strata ma oczywiście charakter niegotówkowy, co nie oznacza jednak, że ABS utrzymało na tyle wysoki stan środków pieniężnych co w czerwcu (spadek z 2,6 do 1 mln zł). Spółka zanotowała bowiem w III kwartale ujemne przepływy operacyjne, inwestycyjne i finansowe. 

W minionym kwartale ABS zredukowało wartość całkowitych zobowiązań o 0,9 mln zł do 6,3 mln zł (w tym 0,7 mln zł rezerw). Przy 27 mln zł majątku oznaczało to 0,24x ogólnego zadłużenia wobec 0,26x kwartał wcześniej. Wartość zadłużenia finansowego spółka przybliża tylko w opisowej części sprawozdania. Na tej podstawie zobowiązania odsetkowe można podliczyć na 3,5 mln zł. Dług netto wynosił więc 2,5 mln zł stanowiąc 0,12x kapitałów własnych. 

Przy 3,3 mln zł krótkoterminowych zobowiązań (ABS wykazuje o 1 mln zł mniej, bo nie wlicza tam wygasających w lipcu 2017 r. obligacji) płynność natychmiastowa spółki wynosiła 0,3x. Nie trudno sobie natomiast wyobrazić, że ABS ma odpowiednie aktywa by spłacić wszystkie zobowiązania. Osobną kwestią pozostaje natomiast płynność rynku NewConnect, na którym inwestuje głównie ABS.

Obligacjami AIN0717 po raz ostatni handlowano w ubiegłym tygodniu, po 100,39 proc. Obecnie kwotowane są one na 100,16/100,99 proc., co dawałoby możliwość zakupu papierów od ręki z 6,62 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kwietniowa emisja Vantage Development trafiła na Catalyst

  17 lipca 2019
  Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu objęte przez 74 inwestorów 3,5-letnie niezabezpieczone papiery o wartości 45,37 mln zł.
  czytaj więcej
 • Catalyst niknie w oczach

  17 lipca 2019
  Od czterech lat systematycznie spada liczba spółek notowanych na Catalyst. Rynek wtórny daje coraz mniej możliwości dywersyfikacji obligacyjnego portfela, a o poprawę będzie trudno, ponieważ obligacje korporacyjne to coraz częściej domena inwestorów typu private debt.
  czytaj więcej
 • Invista miała stratę w III kwartale

  24 listopada 2016
  Spółka wykazała 0,3 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej i netto. Natomiast dzięki aktualizacji wartości aktywów po trzech kwartałach wciąż księguje solidny zysk.
  czytaj więcej
 • Spadek szybkiej płynności Mak Domu przed wykupem

  24 listopada 2016
  Przy wzroście wartości krótkoterminowych zobowiązań w III kwartale deweloper zwiększył udział krótkoterminowego majątku zamrożonego w zapasach. Grono inwestorów, którzy mieliby rozmawiać o ewentualnym refinansowaniu marcowych obligacji jest bardzo wąskie.
  czytaj więcej

Emisje