sobota, 19 stycznia 2019

Newsroom

ABS Investment miało stratę w III kwartale

msd | 24 listopada 2016
Na skutek spadku notowań kluczowych spółek w portfelu inwestycyjnym ABS wykazało 0,6 mln zł straty netto w minionym kwartale.

Niekorzystne wyceny z III kwartału przełożyły się też na stratę za okres dziewięciu miesięcy. Wyniosła ona niecałe 0,3 mln zł wobec 2,7 mln zł zysku przed rokiem. Sama strata ma oczywiście charakter niegotówkowy, co nie oznacza jednak, że ABS utrzymało na tyle wysoki stan środków pieniężnych co w czerwcu (spadek z 2,6 do 1 mln zł). Spółka zanotowała bowiem w III kwartale ujemne przepływy operacyjne, inwestycyjne i finansowe. 

W minionym kwartale ABS zredukowało wartość całkowitych zobowiązań o 0,9 mln zł do 6,3 mln zł (w tym 0,7 mln zł rezerw). Przy 27 mln zł majątku oznaczało to 0,24x ogólnego zadłużenia wobec 0,26x kwartał wcześniej. Wartość zadłużenia finansowego spółka przybliża tylko w opisowej części sprawozdania. Na tej podstawie zobowiązania odsetkowe można podliczyć na 3,5 mln zł. Dług netto wynosił więc 2,5 mln zł stanowiąc 0,12x kapitałów własnych. 

Przy 3,3 mln zł krótkoterminowych zobowiązań (ABS wykazuje o 1 mln zł mniej, bo nie wlicza tam wygasających w lipcu 2017 r. obligacji) płynność natychmiastowa spółki wynosiła 0,3x. Nie trudno sobie natomiast wyobrazić, że ABS ma odpowiednie aktywa by spłacić wszystkie zobowiązania. Osobną kwestią pozostaje natomiast płynność rynku NewConnect, na którym inwestuje głównie ABS.

Obligacjami AIN0717 po raz ostatni handlowano w ubiegłym tygodniu, po 100,39 proc. Obecnie kwotowane są one na 100,16/100,99 proc., co dawałoby możliwość zakupu papierów od ręki z 6,62 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

 • ABS Investment prognozuje 4-4,4 mln zł zysku brutto w 2019 r.

  09 stycznia 2019
  Spółka oczekuje w tym roku między 0,50 a 0,55 zł zysku brutto na akcję. O końcowym efekcie zdecyduje wynik z inwestycji.
  czytaj więcej
 • ABS Investment ponownie ze stratą

  21 listopada 2018
  Inwestycyjna spółka miała w III kwartale 0,8 mln zł straty netto, a po dziewięciu miesiącach tego roku jej skumulowana strata to prawie 8 mln zł. Poprawa przyjdzie dopiero z powrotem giełdowej koniunktury wśród najmniejszych spółek. To nie problem, pod warunkiem, że wcześniej ABS nie będzie potrzebował uwolnić gotówki ze swoich inwestycji, np. na spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • ABS Investment ponownie ze stratą

  14 sierpnia 2018
  Spółka zanotowała 0,3 mln zł straty netto w II kwartale na skutek spadających wycen akcji wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Narastająco od początku roku strata netto sięga zaś 7,2 mln zł.
  czytaj więcej
 • ABS Investment miał 6,9 mln zł straty netto w I kwartale

  24 maja 2018
  Dla wierzycieli spółki najważniejszą informacją jest to, że osiągnięta strata miała charakter niegotówkowy. Bynajmniej nie oznacza to, że była ona zupełnie bez znaczenia.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje