wtorek, 26 marca 2019

Newsroom

ABS Investment miało stratę w III kwartale

msd | 24 listopada 2016
Na skutek spadku notowań kluczowych spółek w portfelu inwestycyjnym ABS wykazało 0,6 mln zł straty netto w minionym kwartale.

Niekorzystne wyceny z III kwartału przełożyły się też na stratę za okres dziewięciu miesięcy. Wyniosła ona niecałe 0,3 mln zł wobec 2,7 mln zł zysku przed rokiem. Sama strata ma oczywiście charakter niegotówkowy, co nie oznacza jednak, że ABS utrzymało na tyle wysoki stan środków pieniężnych co w czerwcu (spadek z 2,6 do 1 mln zł). Spółka zanotowała bowiem w III kwartale ujemne przepływy operacyjne, inwestycyjne i finansowe. 

W minionym kwartale ABS zredukowało wartość całkowitych zobowiązań o 0,9 mln zł do 6,3 mln zł (w tym 0,7 mln zł rezerw). Przy 27 mln zł majątku oznaczało to 0,24x ogólnego zadłużenia wobec 0,26x kwartał wcześniej. Wartość zadłużenia finansowego spółka przybliża tylko w opisowej części sprawozdania. Na tej podstawie zobowiązania odsetkowe można podliczyć na 3,5 mln zł. Dług netto wynosił więc 2,5 mln zł stanowiąc 0,12x kapitałów własnych. 

Przy 3,3 mln zł krótkoterminowych zobowiązań (ABS wykazuje o 1 mln zł mniej, bo nie wlicza tam wygasających w lipcu 2017 r. obligacji) płynność natychmiastowa spółki wynosiła 0,3x. Nie trudno sobie natomiast wyobrazić, że ABS ma odpowiednie aktywa by spłacić wszystkie zobowiązania. Osobną kwestią pozostaje natomiast płynność rynku NewConnect, na którym inwestuje głównie ABS.

Obligacjami AIN0717 po raz ostatni handlowano w ubiegłym tygodniu, po 100,39 proc. Obecnie kwotowane są one na 100,16/100,99 proc., co dawałoby możliwość zakupu papierów od ręki z 6,62 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rekordowe wyniki Zakładów Magnetyzowych Ropczyce

  26 marca 2019
  Pomimo niewielkiego wzrostu długu netto, producent materiałów ogniotrwałych istotnie obniżył jego relację w stosunku do wyniku EBITDA. Przysłużyły się temu znacznie wyższe zyski. Poprawiły się też przepływy operacyjne.
  czytaj więcej
 • Voxel bardziej zadłużony

  26 marca 2019
  W wyniku zeszłorocznych inwestycji i wypłaty dywidendy dług netto medycznej grupy podwoił się. Efekty akwizycji widoczne mają być w wynikach dopiero później, na razie więc wskaźniki zadłużenia Voxelu zanotowały wzrost.
  czytaj więcej
 • Invista miała stratę w III kwartale

  24 listopada 2016
  Spółka wykazała 0,3 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej i netto. Natomiast dzięki aktualizacji wartości aktywów po trzech kwartałach wciąż księguje solidny zysk.
  czytaj więcej
 • Spadek szybkiej płynności Mak Domu przed wykupem

  24 listopada 2016
  Przy wzroście wartości krótkoterminowych zobowiązań w III kwartale deweloper zwiększył udział krótkoterminowego majątku zamrożonego w zapasach. Grono inwestorów, którzy mieliby rozmawiać o ewentualnym refinansowaniu marcowych obligacji jest bardzo wąskie.
  czytaj więcej

Emisje