czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

ABS Investment zapowiada emisję obligacji

msd | 09 marca 2017
O nowej emisji wiadomo tylko tyle, że zostanie ona przeprowadzona w trybie oferty prywatnej.

Spółka nie informuje o żadnych szczegółach, w tym o wartości oferty.W lipcu tego roku ABS Investment czeka wykup papierów dłużnych serii A wartych 1 mln zł. Warunki emisji pozwalają spółce także na wcześniejszą spłatę. Obecnie obligacje te wyceniane są z 7,7 proc. rentowności brutto.

W ubiegłym roku inwestycyjna spółka miała 3,2 mln zł zysku netto, który praktycznie w całości pochodził z wyceny posiadanych aktywów.

Na koniec grudnia zaangażowanie ABS w innych podmiotach sięgało 26,3 mln zł, w tym 22,9 mln zł w spółkach giełdowych, notowanych głównie na NewConnect. Natomiast ogółem aktywa spółki warte były w grudniu 32,5 mln zł, na co przypadało 8,4 mln zł zobowiązań (przynajmniej 3,6 mln zł zadłużenia odsetkowego). 

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

 • ABS Investment ponownie ze stratą

  14 sierpnia 2018
  Spółka zanotowała 0,3 mln zł straty netto w II kwartale na skutek spadających wycen akcji wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Narastająco od początku roku strata netto sięga zaś 7,2 mln zł.
  czytaj więcej
 • ABS Investment miał 6,9 mln zł straty netto w I kwartale

  24 maja 2018
  Dla wierzycieli spółki najważniejszą informacją jest to, że osiągnięta strata miała charakter niegotówkowy. Bynajmniej nie oznacza to, że była ona zupełnie bez znaczenia.
  czytaj więcej
 • ABS Investment z lepszym bilansem

  13 lutego 2018
  Inwestycyjna spółka zakończyła ubiegły rok z rekordowym zyskiem netto i najwyższą sumą bilansową w historii. Niższe były natomiast jej zobowiązania, zwłaszcza te, o krótkim terminie zapadalności.
  czytaj więcej
 • XSystem wnioskuje o upadłość

  21 grudnia 2017
  Spółka, według lakonicznego komunikatu, złożyła wniosek upadłościowy w środę. Jeszcze na początku października zapewniała, że nie grozi jej utrata płynności.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje