piątek, 18 września 2020

Newsroom

Akcje JHM Development znikną z GPW; niepewny los obligacji

msd | 27 stycznia 2020
Mirbud, który po zamknięciu przymusowego wykupu jest właścicielem wszystkich akcji dewelopera, zrobił kolejny krok, aby wycofać je z obrotu na GPW. Obligatariusze JHM będą mogli postawić dług spółki w stan wymagalności.

Mirbud żąda zwołania NWZ JHM Development, podczas którego zostanie podjęta uchwała o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW. Jak wcześniej zwracaliśmy uwagę, wycofanie akcji dewelopera z giełdy oznaczać będzie też naruszenie warunków emisji jego obligacji. 

Od dnia wystąpienia naruszenia warunków emisji inwestorzy będą mieli 30 dni na złożenie żądań przedterminowego wykupu. Na ich spełnienie spółka daje sobie 30 dni.

Wyemitowane w 2018 r. trzyletnie papiery dłużne JHM warte są obecnie 7,02 mln zł wobec początkowych 10,5 mln zł (warunki emisji przewidują okresową amortyzację, zależną od sprzedaży zabezpieczenia obligacji). Niedługo jednak spółka spłaci kolejną część długu. Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na jej stronie internetowej, będzie to 1,336 mln zł płatne 14 lutego.

Niezależnie od ewentualnych żądań przedterminowego wykupu, sama spółka także może ogłosić zamiar wcześniejszej spłaty części lub całości długu. Zgodnie z warunkami emisji, JHM musi takie intencje zgłosić nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym przedterminowym wykupem. 

Obligacjami JHM0821 po raz ostatni handlowano 23 stycznia. Wyceniano je wówczas na 100,41 proc. nominału.

Więcej wiadomości o JHM Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje