poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Anwim zapowiada nową emisję

msd | 16 grudnia 2021
Notowana na Catalyst paliwowa spółka zamierza pozyskać do 25 mln zł z emisji papierów dłużnych serii B.

Anwim na razie nie ujawnia warunków emisji, za wyjątkiem tego, że ponownie będą to papiery zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółkę zależną Esppol Trade.

Nowy dług zostanie uplasowany w ramach programu emisji do 150 mln zł, z którego Anwim na razie pozyskał 50 mln zł w jednej emisji, zamkniętej przed rokiem. Oprocentowanie trzyletnich papierów ustalono wówczas na WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży, która może zostać dodatkowo podwyższona.

Niecałe trzy tygodnie temu odbyło się zgromadzenie obligatariuszy, podczas którego właściciele papierów ANW1223 zgodzili się na poluzowanie kowenantu dług netto/EBITDA. W zamian Anwim zobowiązał się wypłacić wierzycielom 1,5 proc. jednorazowej premii.

Przed zamknięciem czwartkowej sesji kupujący kwotował papiery ANW1223 na 100,8 proc. nominału, ale nie wystawiono dla nich żadnych ofert sprzedaży (ostatnią transakcję zawarto w listopadzie po 102,99 proc.). 

Więcej wiadomości o Anwim S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje