niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Archicom i Echo Investment zawarły umowę o strategicznej współpracy

msd | 21 lutego 2024
Wrocławski deweloper zapłaci swojemu większościowemu akcjonariuszowi około 10 mln zł rocznie za usługi doradcze i konsultingowe. Obie spółki zobowiązały się też nie konkurować wzajemnie o finansowanie na rynku obligacji.

W ramach strategicznej współpracy Archicom i Echo Investment zobowiązują się wzajemnie koordynować sprawy mogące usprawnić ich działalność, zwiększyć wykorzystanie szans rynkowych, a także uniknąć konfliktu interesów. Obie spółki zamierzają pozostać przy swojej głównej działalności – Archicom skupi się na budowie mieszkań na sprzedaż, a Echo realizować będzie projekty w pozostałych obszarach rynku nieruchomości. Niemniej, oba podmioty dopuszczają możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć o wielofunkcyjnym zastosowaniu (tzw. mixed-use). 

Oprócz dzielenia się informacjami i własnym know-how Archicom i Echo zobowiązują się też wzajemnie wspierać w zakresie uzyskiwania najlepszych ofert finansowania w zakresie kredytów bankowych, jak i emisji obligacji. 

„Poszukując finansowania zewnętrznego, strony informują się wzajemnie i koordynują swoje działania z wyprzedzeniem w celu uniknięcia potencjalnych szkodliwych skutków dla drugiej strony, w szczególności w celu uniknięcia konkurowania o finansowanie” – napisano w komunikacie Archicomu.

W ramach współpracy Echo Investment ma też świadczyć odpłatnie szereg usług na rzecz Archicomu, wśród których znajduje się szereg usług doradczych, między innymi w zakresie strategii, optymalizacji struktury finansowania, podatków, prawa, budowy banku ziemi, czy relacji inwestorskich.

Za otrzymane usługi doradcze Archicom zobowiązany będzie płacić comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 1/12 kwoty stanowiącej 0,4 proc. skonsolidowanych aktywów spółki, co daje aktualnie około 843 tys. zł netto (10 mln zł rocznie). 

Zawarta pomiędzy spółkami umowa obowiązywać będzie przez 12 najbliższych miesięcy.

Echo Investment kontroluje akcje dające prawo do 76,53 proc. głosów na WZA Archicomu.

Na Catalyst notowanych jest 15 serii obligacji Echa Investment oraz trzy serie długu Archicomu. Przy czym, tylko pierwsza ze spółek adresuje część swoich emisji do inwestorów indywidualnych. Do 29 lutego proponuje im warte 70 mln zł czteroletnie papiery z 4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A., Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst