sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Archicom pracuje nad emisją obligacji

msd | 02 lutego 2024
Deweloper rozważa przeprowadzenie emisji zmiennokuponowych niezabezpieczonych papierów dłużnych o okresie zapadalności od dwóch do czterech lat.

Rozważana przez Archicom oferta zostałaby skierowana do inwestorów instytucjonalnych, a jej przeprowadzenie spółka uzależnia od warunków rynkowych.

„Szczegółowy terminarz i parametry rozważanej emisji zostaną ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu” – podał Archicom.

Potencjalna emisja dewelopera przeprowadzona zostanie w ramach programu, którego wartość zwiększono z 350 do 500 mln zł.

Poprzednie obligacje Archicom wyemitował w listopadzie, pozyskując wówczas 210 mln zł. Papiery te nie trafiły jeszcze do obrotu na GPW, gdzie znajdują się dwie starsze serie. Jedna z nich wygasać będzie w połowie marca (61,2 mln zł).

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje