poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

BBI Development wyemituje kolejne obligacje

msd | 18 lutego 2021
Deweloper chce pozyskać od 11 do 20 mln zł z emisji dwuletnich obligacji, które pozwoliłby częściowo zrefinansować wygasające lada dzień papiery BBI0221 o wartości 40,3 mln zł.

Jak co roku w okolicach stycznia i lutego, BBI chce uplasować kolejną emisję obligacji. Tym razem spółka zamierza pozyskać od 11 do 20 mln zł i można założyć, że jest już po słowie z inwestorami. Emisję nowego długu zaplanowano bowiem na najbliższy poniedziałek, 22 stycznia.

Także 22 stycznia wygasają warte 40,3 mln zł obligacje BBI0221, które zostały już wycofane z obrotu na GPW. Wcześniej w tym roku papierami – sporadycznie – handlowano po 98-100 proc. nominału.

Nowy dwuletni niezabezpieczony dług BBI Development będzie miał zmienny kupon, oparty o WIBOR 6M i marżę, której wysokości na razie nie ujawniono. W ostatnich latach marżę tę ustalano na 5,75-6,25 proc., ale dla długu trzyletniego (niekiedy z okresową amortyzacją).

Obligacje trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajdują się obecnie dwie starsze serie – BBI0222 oraz BBI0123. Krótsza z nich wyceniana jest na 98,9 proc. nominału, co daje 7,31 proc. rentowności brutto (7 pkt proc. realnej marży).

Więcej wiadomości o BBI Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje