poniedziałek, 06 grudnia 2021

Newsroom

Best nie kupił żadnych wierzytelności w I kwartale

msd | 13 kwietnia 2018
Przy zerowych nakładach na nowe portfele windykacyjna spółka zwiększyła natomiast spłaty, o 22 proc. r/r do 62 mln zł. Wpływy od dłużników były jednak niemal takie same jak w IV kwartale 2017 r.

Brak nowych zakupów może być pewnym zaskoczeniem, zwłaszcza w okresie zmniejszonej aktywności GetBacku, który na polskim rynku kupował najwięcej.

 Rok wcześniej Best zainwestował 78,4 mln zł, kwartał wcześniej było to natomiast 100,7 mln zł. 

- Okres niskiego bezrobocia i dużej konsumpcji to czas, kiedy koncentrujemy się na odzyskiwaniu wierzytelności. Nasi klienci wówczas w większym stopniu są w stanie podjąć ciężar spłat – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i główny akcjonariusz Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

Zerowe inwestycje w I kwartale mogą mieć też inne podłoże. Bez nowych zakupów Best prawdopodobnie nie powiększył zadłużenia, którego wartość na koniec 2017 r. była bliska kowenantu określonego w warunkach emisji jednej z serii obligacji. I tak, relacja pełnego zadłużenia finansowego netto pomniejszonego o nadwyżkę z inwestycji do pełnej EBITDA gotówkowej znajdowało się na poziomie 3,94x wobec limitu 4,0x ustalonego w warunkach wartych 60 mln zł obligacji serii L1 (BST0820).

Inny z wartych uwagi czynników, to przypadający w kwietniu wykup wartych 45 mln zł obligacji. 

Tak czy inaczej, Best podkreśla, że inwestycyjne braki są raczej przejściowe, aczkolwiek spółka wciąż zamierza szukać dla siebie nisz. Chodzić może między innymi o wierzytelności firm pożyczkowych, w których windykator mocniej zaistniał w ubiegłym roku.

- Uważnie oglądamy każdy portfel i to, co dzieje się na rynku. W 2018 roku będziemy nadal działali w kierunku zwiększenia efektywności. Skupiamy się na dalszej automatyzacji i rozwijaniu technologii windykacji wykorzystującej m.in. sztuczną inteligencję. Patrzymy dużo ostrożniej na inwestycje na polskim rynku bankowym, raczej będziemy szukali nisz portfelowych i innych rynków, chyba że sytuacja na polskim rynku się zmieni. Liczymy również na rynek wtórny i możliwości konsolidacji branży. W zeszłym roku odeszliśmy od portfeli bankowych, na którym duża konkurencja wywindowała ceny, i zaczęliśmy się umacniać w niszach, w których szybko zaczęliśmy rosnąć– powiedział prezes Bestu.

Pod względem otrzymanych od dłużników spłat I kwartał przyniósł 16-proc. wzrost, do 71,6 mln zł, z czego 62 mln zł (wzrost o 22 proc. r/r) to spłaty należne grupie Best. Ten ostatni parametr był niemal identyczny jak kwartał wcześniej (61,9 mln zł).

Do października tego roku Best ma ważny prospekt dla wartego 350 mln zł programu publicznych emisji obligacji, z których w ramach obecnego programu zebrał na razie 85,8 mln zł w dwóch ofertach. Jeszcze w marcu spółka zapowiadała kolejne emisje na ten rok. Potencjalnie jednak – to przypuszczenie – obniżenie wydatków oraz bliski limitów jeden ze wskaźników zadłużenia mogłyby zmniejszyć apetyt Bestu na nowe finansowanie dłużne.

W obrocie na Catalyst znajduje się 17 serii obligacji Bestu z terminami wykupu od kwietnia tego roku (45 mln zł) do września 2022 r. Najdłuższe serie, wygasające w latach 2021-2022, wyceniane są z 5,1-5,9 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst