czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Best odnotował 419 mln zł spłat w 2022 r.

msd | 12 stycznia 2023
Windykacyjna grupa poprawiła spłaty o 5 proc. r/r do 419 mln zł w 2022 r., w tym 372,2 mln zł pochodziło z jej portfeli własnych. Na zakup wierzytelności Best wydał w tym czasie 131,5 mln zł.

W samym IV kwartale całkowite spłaty Bestu wyniosły 99,9 mln zł wobec 100,8 mln zł kwartał wcześniej i 94,5 mln zł przed rokiem. Z portfeli należnych grupie pochodziło 89,3 mln zł wobec odpowiednio 89,6 mln zł i 83 mln zł.

Miniony kwartał gdyński windykator zakończył z 74 mln zł nakładów inwestycyjnych, za co kupił wierzytelności warte nominalnie 283 mln zł. I był to dla niego okres największych nakładów w całym 2022 r., który zakończył ze 131,5 mln zł inwestycji wobec 156,7 mln zł przed rokiem. 

– Zamierzamy pozostać aktywni, zarówno na polskim, jak i włoskim rynku. Stawiamy na aktywa o wysokiej jakości, wierząc, że w wymagających czasach to one zapewnią nam atrakcyjniejszy zwrot kapitału. Niezmiennie oczekujemy, że obecna sytuacja gospodarcza zaowocuje w kolejnych latach wzrostem znaczenia branży zarządzania wierzytelności dla gospodarki europejskiej. Jesteśmy gotowi by sprostać nadchodzącym wyzwaniom, wykorzystując je do znaczącego zwiększenia skali naszej działalności – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i większościowy akcjonariusz Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

Na koniec września Best wykazywał 2,42 mld zł nominalnej wartości szacowanych przyszłych wpłat (2,22 mld zł należne grupie), z czego 383 mln zł wpłynąć miałoby w perspektywie kolejnych 12 miesięcy.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Bestu o łącznej wartości 75 mln zł i terminach spłaty do marca 2027 r. Pochodzące z ostatniej oferty publicznej papiery BST1226, za które Best płaci WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży, drożeją w czwartek o 0,5 pkt proc. do 100,5 proc. wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst