niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

Best otrzymał 66,3 mln zł wpłat od dłużników w III kw.

msd | 15 października 2019
Otrzymane przez windykatora spłaty były o 1,7 mln zł wyższe niż w II kwartale, ale i o 5,4 mln zł niższe niż przed rokiem. Z nowymi zakupami wierzytelności Best wciąż czeka. Nie tylko na niższe ceny, ale i na inwestora.

W minionym kwartale Best otrzymał 66,3 mln zł spłat z wierzytelności własnych wobec 64,6 mln zł kwartał wcześniej oraz 71,7 mln zł przed rokiem. Natomiast łączna wartość spłat, licząc z całością funduszu Best III NSFIZ, w którym spółka ma połowę certyfikatów inwestycyjnych, wyniosła 75,3 mln zł w III kwartale wobec 73,9 mln zł kwartał wrcześniej oraz – rekordowych – 81,1 mln zł przed rokiem.

Łącznie po trzech kwartałach tego roku spłaty należne Bestowi wyniosły 189,9 mln zł i były o 5 proc. niższe niż przed rokiem. Całkowitą wartość wpłat od dłużników spółka podliczyła zaś na 216,7 mln zł, co także było wartością o 5 proc. niższą rok do roku.

– Dzięki systematycznej poprawie efektywności naszych operacji, notujemy stabilny poziom spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności, pomimo bardzo ograniczonych inwestycji w nowe portfele – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

W istocie, Best wciąż praktycznie wcale nie inwestuje. W minionym kwartale na zakupy wierzytelności wydał tylko 0,2 mln zł. Co ciekawe, wystarczyło to by kupić portfel wart nominalnie aż 89,1 mln zł. Innymi słowy, Best zapłacił za niego około 0,2 proc. wartości nominalnej.

Po trzech kwartałach tego roku łączne nakłady Bestu to 18,6 mln zł wobec 68,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– Zgodnie z zapowiedziami, w tym roku wstrzymywaliśmy się z zakupami nowych portfeli w oczekiwaniu na ustabilizowanie się sytuacji na rynku i dostosowanie oczekiwań cenowych sprzedających do nowych uwarunkowań rynkowych. Spodziewamy się wzmożonej podaży kredytów nieregularnych w kolejnych latach, dlatego podjęliśmy działania zmierzające do istotnego wzmocnienia kapitałowego grupy Best, co skokowo zwiększy nasze możliwości inwestycyjne i umożliwi dalszy dynamiczny wzrost skali naszej działalności – powiedział Krzysztof Borusowski.

Dwa tygodnie temu Best poinformował o rozpoczęciu poszukiwać inwestora, który obejmie mniejszościowy pakiet nowych akcji spółki. Dokapitalizowanie windykatora miałoby się zamknąć do połowy przyszłego roku.

W 2020 r. windykator musi wykupić pięć serii obligacji o łącznej wartości 174,7 mln zł. Rok później czeka go wykup pięciu kolejnych serii, tym razem na 170 mln zł, zaś w 2022 r. musi wykupić trzy emisje, w sumie na 145,8 mln zł. Znakomitą większość długu Best plasował w ofertach publicznych, najczęściej kierowanych do inwestorów indywidualnych. Aktualnie spółka nie prowadzi kolejnych tego rodzaju ofert, co wynika nie tylko ze stanu rynku, ale i – może przede wszystkim – rynkowych wycen starszych emisji.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Bestu. Papiery wygasające w przyszłym roku rynek wycenia z rentownościami między 5,0 a 6,1 proc. brutto. Rentowności niektórych dłuższych serii przekraczają zaś 8 proc.

Więcej wiadomości o Best S.A.

 • Best zwiększył spłaty pod koniec 2019 roku

  15 stycznia 2020
  Windykator otrzymał rekordowe 73,1 mln zł wpłaty od dłużników w IV kwartale minionego roku wobec 66,3 mln zł kwartał wcześniej i 61,9 mln zł przed rokiem.
  czytaj więcej
 • Dług netto Bestu spadł poniżej kapitałów własnych

  27 listopada 2019
  Wstrzymując się inwestycjami w nowe wierzytelności windykacyjna grupa wyraźnie poprawia przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, co zmniejsza jej dług netto. Samo czekanie na wpłaty od dłużników to jednak za mało, aby pokryć koszty, spłacić wygasające w najbliższy 12 miesiącach zadłużenie finansowe i jeszcze móc wrócić do zakupu wierzytelności.
  czytaj więcej
 • Best poszuka inwestora

  30 września 2019
  Windykacyjna spółka chciałaby pozyskać inwestora finansowego, który obejmie mniejszościowy pakiet nowych akcji. Obecnie akcjonariusze planują zachować kontrolę nad spółką.
  czytaj więcej
 • Dalsze oddłużanie Bestu

  18 września 2019
  Windykacyjna grupa wciąż niewiele inwestuje w nowe wierzytelności, więc krok po kroku zmniejsza dług netto. Minusem istniejącego zadłużenia są coraz bliższe terminy jego spłaty.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje