czwartek, 14 grudnia 2017

Newsroom

Best pozyskał 55,8 mln zł z publicznej emisji

ems | 30 listopada 2017
Papiery trafiły do portfeli 650 inwestorów. Cała oferta warta była 60 mln zł. To pierwsza emisja publiczna Bestu i pierwsza od roku publiczna emisja przeprowadzona na podstawie prospektu, która nie zakończyła się redukcją zapisów.

- Inwestorzy objęli niemal całą oferowaną pulę, co uznajemy za bardzo dobry wynik, zważywszy, że publiczna oferta obligacji Best zbiegła się w czasie z dużymi ofertami innych emitentów – podsumował Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

Swoją ocena trafił prawdopodobnie w sedno sprawy. Obligacje Bestu oferował DM Alior Banku i DM PKO BP. W tym samym czasie obaj oferujący zbierali zapisy w publicznych emisjach na obligacje Alior Banku i PKN Orlen i dla obydwu oferujących osiągnięcie jak najlepszych wyników w prestiżowych ofertach było zapewne priorytetem. W tych okolicznościach pozyskanie 93 proc. maksymalnej wartości oferty rzeczywiście należy uznać za dobry rezultat.

Średnia wartość złożonego zapisu wyniosła 85,8 tys. zł, wobec 114 tys. zł w emisji w maju i 136 tys. zł w styczniu br.

Best oferował nabywcom 3,4 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M i 57-miesięczny (cztery latai trzy kwartały) okres spłaty. Trzeci program publicznych emisji obligacji ustanowiony przez Best wart jest 300 mln zł, a emisja serii T1 ten program rozpoczynała. Wcześniej Best pozyskał 500 mln zł z dwóch wcześniejszych programów, a każda z poprzednich emisji przeprowadzanych w latach 2014-2017 kończyła się pełnym powodzeniem i redukcją zapisów.

Seria T1 ma trafić do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 16 starszych serii o terminach zapadalności od kwietnia przyszłego roku po czerwiec 2022 r. Rentowność brutto notowanych papierów rozciąga się od 4,1 proc. po 5,5 proc. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje