czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

Best pozyskał 55,8 mln zł z publicznej emisji

ems | 30 listopada 2017
Papiery trafiły do portfeli 650 inwestorów. Cała oferta warta była 60 mln zł. To pierwsza emisja publiczna Bestu i pierwsza od roku publiczna emisja przeprowadzona na podstawie prospektu, która nie zakończyła się redukcją zapisów.

- Inwestorzy objęli niemal całą oferowaną pulę, co uznajemy za bardzo dobry wynik, zważywszy, że publiczna oferta obligacji Best zbiegła się w czasie z dużymi ofertami innych emitentów – podsumował Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

Swoją ocena trafił prawdopodobnie w sedno sprawy. Obligacje Bestu oferował DM Alior Banku i DM PKO BP. W tym samym czasie obaj oferujący zbierali zapisy w publicznych emisjach na obligacje Alior Banku i PKN Orlen i dla obydwu oferujących osiągnięcie jak najlepszych wyników w prestiżowych ofertach było zapewne priorytetem. W tych okolicznościach pozyskanie 93 proc. maksymalnej wartości oferty rzeczywiście należy uznać za dobry rezultat.

Średnia wartość złożonego zapisu wyniosła 85,8 tys. zł, wobec 114 tys. zł w emisji w maju i 136 tys. zł w styczniu br.

Best oferował nabywcom 3,4 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M i 57-miesięczny (cztery latai trzy kwartały) okres spłaty. Trzeci program publicznych emisji obligacji ustanowiony przez Best wart jest 300 mln zł, a emisja serii T1 ten program rozpoczynała. Wcześniej Best pozyskał 500 mln zł z dwóch wcześniejszych programów, a każda z poprzednich emisji przeprowadzanych w latach 2014-2017 kończyła się pełnym powodzeniem i redukcją zapisów.

Seria T1 ma trafić do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 16 starszych serii o terminach zapadalności od kwietnia przyszłego roku po czerwiec 2022 r. Rentowność brutto notowanych papierów rozciąga się od 4,1 proc. po 5,5 proc. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

 • Inwestycje Bestu na hamulcu

  16 października 2018
  Po trzech kwartałach nakłady windykatora na zakup pakietów wierzytelności to skromne 68,6 mln zł wobec 200,2 mln zł przed rokiem. Lepiej idą natomiast spłaty gotówkowe z już posiadanych wierzytelności.
  czytaj więcej
 • Best z nowym finansowaniem bankowym

  05 października 2018
  Należące do windykatora fundusze wierzytelności zwiększyły kwotę dostępnego kredytu z 50 mln zł do 250 mln zł.
  czytaj więcej
 • Wyciek danych w Kredyt Inkaso był albo i nie

  26 września 2018
  Biegły powołany przez sąd na wniosek Bestu stwierdził, że w 2016 r. mogło dojść do wycieku danych z Kredyt Inkaso. Spółka ma na to zupełnie inne spojrzenie, podpierając się przy tym umorzeniem postępowania przez prokuraturę.
  czytaj więcej
 • Best rezygnuje z publicznych emisji obligacji

  13 września 2018
  Windykator zrezygnował z przeprowadzenia kolejnych publicznych ofert w ramach wartego 350 mln zł programu, dla którego KNF zatwierdziła prospekt 25 października 2017 r.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje