środa, 13 grudnia 2017

Newsroom

Best wprowadził niedawną emisję publiczną na Catalyst

msd | 19 czerwca 2017
Debiutujące papiery dłużne serii R4 o wartości 60 mln zł zostały uplasowane w ramach majowej oferty publicznej, która zamknęła program na 200 mln zł.

Obligacje BST0622, podobnie jak trzy wcześniejsze emisje publiczne, oprocentowane są na 3,3 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Dłuższy niż w poprzednich ofertach jest natomiast okres spłaty, ustalono go bowiem na pięć lat wobec czteroipółletniego tenoru dla trzech wcześniejszych serii.

Bardziej szczegółowe warunki emisji pozostały niezmienione. Bestowi nie przysługuje zatem opcja wcześniejszej spłaty, a w kowenantach spółka zobowiązała się utrzymywać wskaźnik skonsolidowanego dług netto do kapitałów własnych poniżej 2,5x. Naruszenie tego poziomu dawałoby obligatariuszom prawo postawienia papierów w stan wymagalności.

Wydłużenie okresu spłaty bynajmniej nie przeszkodziło windykatorowi w uplasowaniu całości emisji. Zapisy na obligacje serii R4 zakończyły się przed czasem, a warte 60 mln zł papiery trafiły do 638 inwestorów.

Publiczna emisja obligacji serii R4 była czwartą i zarazem ostatnią z wartego 200 mln zł programu. Kolejne oferty dla szerokiego grona inwestorów detalicznych wymagać będą przygotowania nowego prospektu i złożenia go do KNF celem zatwierdzenia. Spółka zamierza skorzystać z tej możliwości, wynika z zapowiedzi jej przedstawicieli.

Do godz. 10 nie handlowano debiutującymi obligacjami BST0622. Nie wystawiono też żadnych ofert kupna i sprzedaży.

Ogółem na Catalyst notowanych jest 15 serii papierów dłużnych Bestu. Trzy wcześniejsze emisje publiczne notowane są z rentownościami od 4,97 do 5,03 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje