środa, 13 grudnia 2017

Newsroom

Best wyemituje obligacje w euro

msd | 09 maja 2017
Z prywatnej oferty trzyipółletnich niezabezpieczonych papierów windykacyjna spółka zamierza pozyskać do 10 mln euro.

Pierwsze obligacje Best w euro oprocentowane będą na EURIBOR 12M plus 3,3 pkt proc. marży, co w obecnych warunkach oznacza kupon na poziomie 3,176 proc. w skali roku. Stawkę tę na razie porównać można tylko z obligacjami Kruka, bodaj jedynego znaczącego krajowego windykatora, który plasował dotychczas emisje w euro. W sierpniu ubiegłego roku wypuścił on trzyletnie papiery na 20 mln euro ze stałym 3-proc. kuponem, teraz zamierza wydłużyć tenor do pięciu lat (nową emisję zapowiedziano w kwietniu).

Pierwsza emisja obligacji w euro może być dla Bestu swoistym rozpoznaniem tego rynku, czego wymagać może chęć wyjścia z działalnością poza granice kraju. Niedawno spółka zapowiedziała uruchomienie działalności we Włoszech. W praktyce emisja obligacji w nowej walucie prowadzona więc może być jeszcze przed pierwszymi zakupami wierzytelności na tamtejszym rynku.

Niedawno Best zapowiadał też, że zostanie dokapitalizowany przez fundusz zamknięty Quercusa. Podniesienie kapitału i rozwodnienie dotychczasowych akcjonariuszy robione jest z myślą o poprawie wskaźników zadłużenia (na koniec grudnia dług netto grupy stanowił 1,35x kapitałów własnych).

Na Catalyst znajduje się 14 serii obligacji Bestu denominowanych w złotych z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do września 2021 r. Najdalsze serie, wygasające w 2020 i 2021 r., wyceniane są z w większości rentownościami mieszczącymi się między 4,9 a 5,2 proc. brutto.

Do października Best może jeszcze plasować obligacje w trybie oferty publicznej. Z programu na 200 mln zł wykorzystano dotychczas 140 mln zł w trzech seriach. Aktualny program publicznych emisji, w przeciwieństwie do Kruka, pozwala spółce plasować tylko dług denominowany w złotych.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje