środa, 17 października 2018

Newsroom

Best z nowym finansowaniem bankowym

msd | 05 października 2018
Należące do windykatora fundusze wierzytelności zwiększyły kwotę dostępnego kredytu z 50 mln zł do 250 mln zł.

Dotychczas jedynym kredytobiorcą był Best II NS FIZ, teraz do umowy dołączył także Best IV NS FIZ, a kwotę dostępnego finansowania zwiększono pięciokrotnie. Nowa umowa wejdzie w życie, gdy spełnią się warunki zawieszające, w tym złożone zostanie przez każdego z kredytobiorców oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Termin dostępności kredytu upływa 30 września przyszłego roku, ale windykator będzie mógł zabiegać o wydłużenie o kolejne 12-miesięczne okresy, nie dłużej jednak niż do 30 września 2029 roku.

Kredyt może zostać przeznaczony na refinansowanie nabytych portfeli wierzytelności lub finansowanie zakupu nowych portfeli, ale maksymalnie do 80 proc. ceny ich zakupu.

Windykacyjna spółka jest jedynym właścicielem funduszy Best II NS FIZ i Best IV NS FIZ.

Na koniec czerwca grupa Best posiadała 744 mln zł zadłużenia finansowego, z czego 609,9 mln zł przypadało na obligacje, a 133,5 mln zł stanowiły kredyty bankowe.

Na Catalyst notowanych jest 16 serii obligacji Bestu z terminami spłaty od 30 października tego roku (50 mln zł) do września 2022 roku. Zapadające w tym miesiącu papiery wyceniane są na 99,8 proc. nominału. Najdłuższe serie, wygasające w latach 2021-2022, wyceniane są z nawet dwucyfrowym dyskontem, co oznacza – zależnie od serii – od 7,3 do 9,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o BEST II NS FIZ, Best S.A.

 • Inwestycje Bestu na hamulcu

  16 października 2018
  Po trzech kwartałach nakłady windykatora na zakup pakietów wierzytelności to skromne 68,6 mln zł wobec 200,2 mln zł przed rokiem. Lepiej idą natomiast spłaty gotówkowe z już posiadanych wierzytelności.
  czytaj więcej
 • Wyciek danych w Kredyt Inkaso był albo i nie

  26 września 2018
  Biegły powołany przez sąd na wniosek Bestu stwierdził, że w 2016 r. mogło dojść do wycieku danych z Kredyt Inkaso. Spółka ma na to zupełnie inne spojrzenie, podpierając się przy tym umorzeniem postępowania przez prokuraturę.
  czytaj więcej
 • Best rezygnuje z publicznych emisji obligacji

  13 września 2018
  Windykator zrezygnował z przeprowadzenia kolejnych publicznych ofert w ramach wartego 350 mln zł programu, dla którego KNF zatwierdziła prospekt 25 października 2017 r.
  czytaj więcej
 • Wyraźny spadek zysków Bestu w II kwartale

  11 września 2018
  Pomimo wzrostu spłat przychody windykacyjnej grupy nie zmieniły się, a jej zysk netto spadł o 41,6 proc. r/r do 14 mln zł w II kwartale. Dług netto po raz pierwszy przekroczył 700 mln zł. I choć względem kapitałów własnych prawie się nie zmienił, to Best może mieć problem z innym wskaźnikiem zadłużenia.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje