piątek, 23 lutego 2018

Newsroom

Best zamknął pierwszą emisję obligacji w euro

msd | 08 czerwca 2017
Z wartej 10 mln EUR prywatnej oferty windykacyjna spółka pozyskała 7,56 mln EUR.

Za wyemitowane papiery Best zapłaci 3,3 pkt proc. ponad EURIBOR 12M, który aktualnie znajduje się na ujemnych poziomach (-0,13 proc.). Okres spłaty niezabezpieczonego długu ustalono na 3,5 roku.

Dla Bestu, który niedawno zapowiedział rozszerzenie działalności poza obszar Polski, była to pierwsza emisja obligacji denominowanych w euro. Z krajowych windykatorów rynek ten lepiej rozpoznany ma Kruk, który w niedawnej ofercie na 20 mln EUR spotkał się z ponad 100-proc. nadsubskrypcją (stałe 3,59 proc. na pięć lat). Spółka zapowiedziała też kolejną emisję, także na 20 mln EUR.

W II połowie maja emisją na 60 mln zł Best zakończył program publicznych emisji o wartości 200 mln zł. Jednocześnie spółka poinformowała, że myśli nad kolejnym programem.

W obrocie na Catalyst znajduje się 14 serii obligacji Bestu z terminami spłaty do września 2021 r. Najdłuższe serie wyceniane są w większości w okolicach 5 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje