wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Best zanotował ponad 100 mln zł spłat w II kw.

msd | 15 lipca 2022
Windykator zwiększył ściągalność długów o 2 proc. r/r do 113,8 mln zł w II kwartale, w tym 100,8 mln zł stanowiły spłaty należne Bestowi.

Rekordowe wpłaty z zarządzanych i posiadanych portfeli Best tłumaczy pierwszymi efektami zeszłorocznych inwestycji, jak i dobrą spłacalnością wierzytelności obsługiwanych przez grupę od kilku lat.

Po udanym kwartale całe I półrocze grupa Best zamknęła więc z 4-proc. poprawą spłat na portfelach zarządzanych, jak i własnych. Łączne windykator ściągnął bowiem 217,8 mln zł, w tym 192,9 mln zł stanowiły wpłaty należne bezpośrednio Bestowi. W tym samym czasie zainwestował on 46,3 mln zł (9 mln zł przed rokiem), ale liczy on na więcej.

– Jesteśmy gotowi rokrocznie inwestować nawet 250-300 mln zł. Finalny poziom inwestycji zależeć będzie, w dużej mierze, od warunków rynkowych, w tym podaży i cen portfeli. Niezmiennie zakładamy, że obecna sytuacja gospodarcza stymulować będzie wzrost rynku wierzytelności. Grupa Best będzie zwiększała w najbliższych latach skalę swojej działalności, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie.

Według naszych obliczeń, w ostatnich 12 miesiącach Best ściągnął 356 mln zł z własnych portfeli wierzytelności. Zainwestował w tym czasie 194 mln zł, co stanowi już większą wartość niż łącznie w latach 2018-2020 (ok. 122 mln zł).

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji Bestu. Za wyjątkiem serii wygasającej we wrześniu tego roku (55,8 mln zł), reszta długu windykatora zapadać będzie w latach 2024-2027 i są to relatywnie niewielkie emisje (po 10-20 mln zł). Pochodzące z lutowo-marcowej oferty publicznej papiery BST0327, za które spółka płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc., wyceniane są na 101,0 proc. wartości nominalnej.

Przed miesiącem Bestowi wygasł prospekt, na podstawie którego mógł on prowadzić publiczne emisje obligacji. Spółka czeka na zatwierdzenie przez KNF kolejnego prospektu, co – wg zapowiedzi z maja – pozwoliłoby jej wrócić na rynek z ofertą papierów dłużnych w okolicach końcówki III kwartału.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst