piątek, 07 sierpnia 2020

Newsroom

BGK sprzedał koronaobligacje za 11,85 mld zł

msd | 01 lipca 2020
Bank Gospodarstwa Krajowego uplasował 9,55 mld zł nowych papierów FPC0725 oraz dodatkowe 2,3 mld zł serii FPC0630.

Łączny popyt na emitowane przez BGK obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniósł 13,14 mld zł, z czego 10,68 mld zł przypadało na nową serię FPC0725, a 2,45 mld zł na serię FPC0630. Po rozliczeniu emisji wartość tej ostatniej wzrośnie do 11,37 mld zł.

Nowe pięcioletnie papiery FPC0725 oprocentowane są na 1,25 proc. w skali roku, a uplasowano je przy 1,39 proc. rentowności. Obligacje 10-letnie (FPC0630) wyemitowano przy 2,15 proc. rentowności.

W dotychczasowych emisjach gwarantowanych przez skarb państwa obligacji FPC0725, FPC0527 i FPC0630 BGK pozyskał łącznie 54,5 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Docelowo fundusz ma zostać zasilony kwotą do 100 mld zł.

We środę po południu miał się też odbyć dodatkowy przetarg na papiery FPC0725 i FPC0630, ale na razie bank nie podał jego wyników.

Do tej pory Narodowy Bank Polski skupił 24,7 mld zł koronaobligacji BGK.

Więcej wiadomości o Bank Gospodarstwa Krajowego

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje