sobota, 19 września 2020

Newsroom

BGK wypuścił covidowe obligacje o wartości 8,95 mld zł

msd | 22 maja 2020
Bank Gospodarstwa Krajowego uplasował kolejną transzę papierów dłużnych FPC0427 na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Obligacje uplasowano po cenie emisyjnej wynoszącej 998,38 zł (997,1 zł ceny czystej plus odsetki).

Po wyemitowaniu trzeciej transzy łączna wartość papierów FPC0427 wzrosła do 29,95 mld zł. Bank płaci za nie stałe 1,875 proc. w skali roku przy terminie wykupu ustalonym na 27 kwietnia 2027 r.

Obligacje BGK emitowane na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 objęte są gwarancjami skarby państwa, co sprawia, że skupować je może bank centralny. Do tej pory NBP nabył papiery FPC0427 o łącznej wartości 12,8 mld zł.

Łączna wartość emisji covidowych obligacji BGK przewidziana jest na 50 mld zł.

Na Catalyst papiery FPC0427 wyceniano w czwartek na 99,75 proc., o 65-85 p.b. więcej niż na początku ubiegłego tygodnia.

Tymczasem na piątek emisję covidowych obligacji zapowiedział też Polski Fundusz Rozwoju.

Więcej wiadomości o Bank Gospodarstwa Krajowego

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje