piątek, 03 lipca 2020

Newsroom

Capital Park sprzedał kompleks Eurocentrum

msd | 27 listopada 2019
Deweloper sprzedał za 105,4 mln euro 100 proc. udziałów w spółce Dakota Investments, która jest właścicielem warszawskiej nieruchomości Eurocentrum Office Complex.

Przejście udziałów Dakota Investments na kupującego, luksemburską spółkę CPI FIM (d. Orco Property Group), nastąpiło wraz z zawarciem umowy. Jak podano, ustalona na 105,4 mln euro cena może podlegać jeszcze dodatkowym korektom. 

W ramach transakcji ma dojść do rozliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych, których Capital Park udzielił Dakocie, a także nastąpić ma spłata finansowania bankowego Dakoty.

Na koniec września wartość księgowa projektu Eurocentrum w bilansie Capital Parku wynosiła 942 mln zł, do czego przypisane było 512 mln zł zadłużenia. Jego wartość netto to zatem 430 mln zł, co z grubsza odpowiada ustalonej cenie sprzedaży spółki Dakota Investments.

Na koniec września grupa Capital Parku miała 102,6 mln zł środków pieniężnych (33,4 mln zł o ograniczonej możliwości dysponowania), które pokrywały 61 proc. jej krótkoterminowych zobowiązań, co było najniższym poziomem od pięciu lat.

Capital Park pracuje też nad sprzedażą innego z kluczowych projektów – Royal Wilanów o wartości netto wynoszącej około 197 mln zł na koniec września.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Capital Parku, ale pod trzema tickerami, ponieważ wygasające w kwietniu papiery CAP0420 na 21,4 mln euro, to w istocie dwie zasymilowane ze sobą emisje. Obligacjami tymi nie handlowano od dziewięciu miesięcy. Dwiema pozostałymi seriami też od dawna nie handlowano. 

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje