środa, 25 maja 2022

Newsroom

Cavatina Holding dostanie pożyczkę od funduszu PZU

msd | 14 grudnia 2021
Spółka zależna dewelopera zawarła z PZU FIZAN BIS 1 umowę trzyletniej pożyczki do kwoty 116,8 mln zł, której celem ma być finansowanie wrocławskiego projektu biurowego.

Działający na rzecz podmiotów ubezpieczeniowej grupy fundusz PZU FIZAN BIS 1 udzieli spółce Cavatina SPV 12 do 116,8 mln zł pożyczki, z której wpływy mają posłużyć finansowaniu budowy jednego z budynków w ramach kompleksu Quorum Office Park.

„Pożyczkobiorca przeznaczy środki wypłacone w ramach Pożyczki na finansowanie lub refinansowanie kosztów projektu, zapłatę prowizji przygotowawczej oraz prowizji od zaangażowania, a następnie w okresie finansowania odsetek, na zapłatę odsetek naliczonych od poszczególnych kwot wypłat pożyczki” – podano w komunikacie Cavatiny.

Termin spłaty pożyczki ustalono na trzy lata od momentu uruchomienia pierwszej transzy, ale nie później niż na 30 stycznia 2025 r. Jak jednak zastrzeżono, pożyczkobiorca ma prawo wnioskować o 12-miesięczne przedłużenie terminu spłaty.

Uruchomienie pierwszej transzy pożyczki uzależniono między innymi od wniesienia przez pożyczkobiorcę 30-proc. wkładu własnego względem maksymalnych kosztów projektu, a także osiągnięciu co najmniej 25-proc. przednajmu i ustanowienia zabezpieczeń. 

Pożyczka zostanie zabezpieczona hipoteką do 150 proc. wartości oraz wieloma zastawami, w tym na udziałach spółki Cavatina SPV 12, zbiorze rzeczy ruchomych, praw majątkowych, rachunkach bankowych. Cavatina Holding zobowiązała się podporządkować swoje wierzytelności w stosunku do spółki celowej wierzytelnościom z pożyczki udzielonej przez fundusz PZU. Ponadto ustanowiono też gwarancję pokrycia przekroczonych kosztów, a Cavatina Holding udzieliła poręczenia za zobowiązania pożyczkobiorcy. Zarówno spółka celowa, jak i sama Cavatina Holding złożyły też oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Wysokość oprocentowania pożyczki nie została ujawniona, za wyjątkiem tego, że jest ono zmienne, oparte o WIBOR 3M i marżę.

Nie dalej jak miesiąc temu Cavatina Holding uplasowała trzyletnie zabezpieczone papiery dłużne oprocentowane na WIBOR 3M plus 8 pkt proc. marży przy cenie emisyjnej zawierającej dodatkowo 2-proc. dyskonto. Środki z wartej 56 mln zł emisji deweloper zobowiązał się przeznaczyć do dwóch spółek celowych na pokrycie części ceny nabywanych gruntów.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Cavatiny Holding z terminami wykupu w 2024 r., za które płaci ona 6,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Sprzedający kwotują papiery CVH0624 i CVH1224 kolejno na 100,87 oraz 100,79 proc. nominału (ok. 8,6 i 8,7 proc. rentowności brutto).

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Archicom znów bez długu netto

  24 maja 2022
  Kontrolowany przez Echo Investment wrocławski deweloper czwarty kwartał z rzędu utrzymał przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem odsetkowym.
  czytaj więcej
 • Góra gotówki w Atalu

  24 maja 2022
  Po kolejnym kwartale wysokich przepływów operacyjnych deweloperska grupa miała prawie 686 mln zł środków pieniężnych. Po raz pierwszy w giełdowej historii Atalu przekraczały one wartość posiadanego zadłużenia odsetkowego.
  czytaj więcej
 • PKO BP ogranicza nadpłynność

  24 maja 2022
  Skonsolidowany zysk netto bankowego lidera przekroczył 1,4 mld zł w I kwartale, ale jego współczynniki kapitałowe znalazły się najniżej od marca 2020 r., a wskaźnik pokrycia płynności zanotował najniższą wartość od 2019 r.
  czytaj więcej
 • Dom Development spokojny o przyszłość

  23 maja 2022
  Już po raz ósmy z rzędu deweloper zamknął kwartał z gotówką netto, wyrażając przekonanie, że do kryzysu na rynku mieszkaniowym jest bardzo daleko. Na znak bardzo dobrej kondycji finansowej chce wypłacić ponad 268 mln zł dywidendy.
  czytaj więcej