środa, 25 maja 2022

Newsroom

Cavatina Holding pozyskała 40,7 mln zł z publicznej emisji obligacji

msd | 03 marca 2022
Deweloper biurowy warunkowo przydzielił warte 40,7 mln zł papiery dłużne, na które około 560 inwestorów zapisało się podczas publicznej oferty o wartości do 50 mln zł.

Za 3,5-letnie obligacje zabezpieczone poręczeniem większościowego akcjonariusza Cavatina Holding zapłaci inwestorom WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży. W pierwszym okresie papiery oprocentowane więc będą na 10,07 proc., ponieważ stopa procentowa ustalona została na podstawie stawki bazowej z 2 marca.

W ramach publicznej oferty Cavatina Holding ubiegała się o 50 mln zł. Była to dla spółki pierwsza emisja w ramach publicznego programu do 200 mln zł.

- Pomimo podwyższonej niepewności panującej na rynku związanej z wydarzeniami we wschodniej Europie, która zniechęciła sporą grupę inwestorów, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników pierwszej prospektowej emisji obligacji Cavatina Holding. Przez cały okres trwania zapisów obserwowaliśmy duże zainteresowanie ofertą – powiedział Paweł Gosz, partner w Michael/Ström Domu Maklerskim, który pełnił rolę oferującego.

Zapisy na obligacje Cavatiny przyjmowane były od 14 do 25 lutego. Dzień przed zamknięciem subskrypcji Rosja najechała na Ukrainę.

Przydział długu Cavatiny na rzecz około 560 inwestorów ma na razie charakter wstępny. Zgodnie z wcześniej opublikowanym harmonogramem, dzień emisji przypadnie na 8 marca, a trzy dni później papiery powinny zadebiutować na Catalyst.

– Liczna grupa inwestorów indywidualnych, która wzięła udział w ofercie to dla nas potwierdzenie, że działalność grupy Cavatina Holding oraz jej plany rozwojowe uważnie obserwuje coraz więcej osób. Przeprowadzona emisja to kolejny etap dywersyfikacji źródeł finansowania, które wykorzystujemy w realizacji celu strategicznego, czyli osiągnięciu 1 mln mkw. portfela w 2025 r. – wskazał Daniel Draga, wiceprezes Cavatiny Holding, cytowany w komunikacie.

Na razie na Catalyst notowane są dwie starsze serie długu Cavatiny, za które spółka płaci 6,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Sprzedający wyceniają papiery CVH0624 i CVH1224 kolejno na 102 oraz 101,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje