poniedziałek, 21 września 2020

Newsroom

CCC ma dostać 250 mln zł kredytu

msd | 16 września 2020
Dystrybutor obuwia ustalił z bankami warunki brzegowe dwuletniego kredytu rewolwingowego do 250 mln zł, który w 80 proc. zostanie zabezpieczony między innymi gwarancjami BGK.

CCC zawarło term sheet umowy kredytu z siedmioma bankami, wśród których rolę agenta kredytu i agenta zabezpieczeń pełnić będzie mBank. Warta do 250 mln zł umowa zabezpieczona będzie gwarancjami do 200 mln zł udzielonymi Bank Gospodarstwa Krajowego. Ponadto, zabezpieczenie długu stanowić mają zastawy na wybranych aktywach CCC oraz poręczenia podmiotów z grupy kapitałowej.

„Kredyt zabezpieczony gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego stanowić będzie kolejny, zapowiadany wcześniej, element stabilizacji sytuacji finansowej grupy CCC w odpowiedzi na negatywny wpływ pandemii koronawirusa na działalność emitenta” – poinformowało CCC.

Spółka na razie nie wskazała, kiedy dojdzie do zawarcia ostatecznej umowy z bankami.

Notowane na Catalyst obligacje CCC o wartości 210 mln zł i terminie spłaty ustalonym na czerwiec przyszłego roku wyceniane są na 95,01 proc. nominału wobec kwietniowych minimów w okolicach 80 proc.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje