czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Cognor Holding może wyemitować obligacje zamienne

msd | 23 listopada 2022
NWZ spółki wyraziło zgodę na emisję wartych do 100 mln zł obligacji zamiennych na akcje, które trafią do wiodącego inwestora.

Warta do 100 mln zł emisja obejmie papiery dłużne z okresem spłaty od pięciu do dziesięciu lat, które oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży. Najwcześniej po roku od przydziału każda z obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł uprawniać będzie do zamiany na 200 akcji po cenie emisyjnej 5 zł za sztukę (w środę po południu walory Cognoru wyceniane są na GPW po 3,8 zł).

Ewentualna emisja obligacji zamiennych skierowana zostanie do większościowego akcjonariusza Cognoru. Zdaniem zarządu spółki, warunki emisji nie uprawdopodabniają bowiem w wystarczającym „masowego zainteresowania taką transakcją” wśród pozostałych inwestorów.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji wyemitowanych przez Cognor, spółkę zależną Cognoru Holding. Oprocentowane są one na WIBOR 6M plus 3,4 pkt proc. marży, a ich aktualna wartość to 160 mln zł wobec początkowych 200 mln zł. Począwszy od lipca tego roku, co 12 miesięcy, aż do lipca 2026 r. Cognor musi bowiem amortyzować po 20 proc. pierwotnego kapitału. Rynek kwotuje obligacje CSA0726 na 98,5/99,3 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Cognor S.A.

 • Maleje wypłacalność Cognoru Holding

  16 maja 2024
  Słabsze wyniki w połączeniu z wysokimi nakładami inwestycyjnymi spowodowały, że w samym tylko I kwartale producent stali podwoił relację długu netto do EBITDA, notując najwyższą jego wartość od połowy 2017 r. Niezależnie od tego, właśnie uplasował kolejną serię obligacji.
  czytaj więcej
 • Cognor wrócił na Catalyst

  14 maja 2024
  Należąca do giełdowego Cognoru Holding spółka operacyjna wprowadziła do obrotu wyemitowane w styczniu obligacje, od których zgodziła się płacić 4,2 pkt proc. ponad WIBOR.
  czytaj więcej
 • Cognor wyemituje kolejne obligacje

  08 maja 2024
  Spółka zależna giełdowego Cognoru Holding zdecydowała się wyemitować drugą w tym roku serię papierów dłużnych o wartości 120 mln zł.
  czytaj więcej
 • Słabsze wyniki obniżają wypłacalność Cognoru Holding

  24 kwietnia 2024
  Na skutek rynkowych trudności zeszłoroczny wynik EBITDA hutniczej grupy spadł o dwie trzecie. Jej rosnące zadłużenie miało więc najniższe pokrycie w osiąganych zyskach od trzech lat.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje