środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Cognor Holding może wyemitować obligacje zamienne

msd | 23 listopada 2022
NWZ spółki wyraziło zgodę na emisję wartych do 100 mln zł obligacji zamiennych na akcje, które trafią do wiodącego inwestora.

Warta do 100 mln zł emisja obejmie papiery dłużne z okresem spłaty od pięciu do dziesięciu lat, które oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży. Najwcześniej po roku od przydziału każda z obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł uprawniać będzie do zamiany na 200 akcji po cenie emisyjnej 5 zł za sztukę (w środę po południu walory Cognoru wyceniane są na GPW po 3,8 zł).

Ewentualna emisja obligacji zamiennych skierowana zostanie do większościowego akcjonariusza Cognoru. Zdaniem zarządu spółki, warunki emisji nie uprawdopodabniają bowiem w wystarczającym „masowego zainteresowania taką transakcją” wśród pozostałych inwestorów.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji wyemitowanych przez Cognor, spółkę zależną Cognoru Holding. Oprocentowane są one na WIBOR 6M plus 3,4 pkt proc. marży, a ich aktualna wartość to 160 mln zł wobec początkowych 200 mln zł. Począwszy od lipca tego roku, co 12 miesięcy, aż do lipca 2026 r. Cognor musi bowiem amortyzować po 20 proc. pierwotnego kapitału. Rynek kwotuje obligacje CSA0726 na 98,5/99,3 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Cognor S.A.

 • Rekordowo niskie zadłużenie Cognoru Holding

  31 października 2022
  Kapitały własne stalowej grupy po raz pierwszy przekroczyły 1 mld zł, a jej dług netto był na tyle niski, że mógłby zostać spłacony niespełna dwumiesięcznym zyskiem EBITDA. Wyzwań jednak nie brakuje, a kiepska sytuacja na rynku długu sprawia, że Cognor chce sięgnąć po obligacyjne finansowanie u większościowego akcjonariusza.
  czytaj więcej
 • Jeszcze mocniejszy bilans Cognoru

  22 sierpnia 2022
  Wskaźniki płynności producenta stali znajdują się najwyżej od dekady, a jego dług netto stanowi mniej niż czwartą część 12-miesięcznego wyniku EBITDA. Na razie największe pytanie budzą więc perspektywy dla biznesu grupy w najbliższej przyszłości.
  czytaj więcej
 • Udany początek roku dla Cognoru Holding

  02 maja 2022
  Stalowa grupa osiągnęła w I kwartale rekordowe 192,5 mln zł zysku EBITDA, tym razem w całości przekładającego się na gotówkę z działalności operacyjnej. Pokrycie długu netto generowanymi zyskami wypada więc jeszcze lepiej.
  czytaj więcej
 • Niskie zadłużenie Cognoru Holding po rekordowym roku

  29 marca 2022
  Dług netto stalowej grupy po raz pierwszy spadł poniżej połowy rocznego zysku EBITDA. Przed Cognorem jednak spore inwestycje i niepewność związana z wojną na Ukrainie.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje