środa, 27 września 2023

Newsroom

Cognor Holding może wyemitować obligacje zamienne

msd | 23 listopada 2022
NWZ spółki wyraziło zgodę na emisję wartych do 100 mln zł obligacji zamiennych na akcje, które trafią do wiodącego inwestora.

Warta do 100 mln zł emisja obejmie papiery dłużne z okresem spłaty od pięciu do dziesięciu lat, które oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży. Najwcześniej po roku od przydziału każda z obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł uprawniać będzie do zamiany na 200 akcji po cenie emisyjnej 5 zł za sztukę (w środę po południu walory Cognoru wyceniane są na GPW po 3,8 zł).

Ewentualna emisja obligacji zamiennych skierowana zostanie do większościowego akcjonariusza Cognoru. Zdaniem zarządu spółki, warunki emisji nie uprawdopodabniają bowiem w wystarczającym „masowego zainteresowania taką transakcją” wśród pozostałych inwestorów.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji wyemitowanych przez Cognor, spółkę zależną Cognoru Holding. Oprocentowane są one na WIBOR 6M plus 3,4 pkt proc. marży, a ich aktualna wartość to 160 mln zł wobec początkowych 200 mln zł. Począwszy od lipca tego roku, co 12 miesięcy, aż do lipca 2026 r. Cognor musi bowiem amortyzować po 20 proc. pierwotnego kapitału. Rynek kwotuje obligacje CSA0726 na 98,5/99,3 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Cognor S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje