sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Cognor Holding warunkowo przydzielił obligacje zamienne

msd | 16 marca 2023
Spółka przydzieliła warte 100 mln zł obligacje zamienne na akcje pod warunkiem opłacenia ich przez inwestora do 20 marca.

Emitowane przez Cognor Holding papiery mają siedmioletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży. Najwcześniej po 12 miesiącach od emisji każda z obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł będzie mogła zostać zamieniona na 200 akcji po cenie emisyjnej równej 5 zł za sztukę.

W ostatnich dniach akcje Cognoru Holding notowane były na GPW między 8 a 9 zł za sztukę. Niemniej, gdy NWZ podejmowało uchwałę o emisji obligacji zamiennych walory te wyceniane były o ponad połowę niżej (ok. 3,8 zł).

Według protokołu z listopadowego NWZ, obligacje zamienne Cognoru Holding objąć miał jego wiodący akcjonariusz. 

Tymczasem wiodący akcjonariusz Cognoru, kontrolowana przez Przemysława Sztuczkowskiego spółka PS Holdco, sama emituje obligacje o wartości 100 mln zł, które obejmie PFR. Papiery te zabezpieczone będą akcjami Cognoru.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji wyemitowanych przez Cognor, spółkę zależną giełdowego Cognoru Holding. Oprocentowane są na WIBOR 6M plus 3,4 pkt proc. marży, a ich aktualna wartość to 160 mln zł wobec początkowych 200 mln zł. Począwszy od lipca tego roku, co 12 miesięcy, aż do lipca 2026 r. Cognor musi bowiem amortyzować po 20 proc. pierwotnego kapitału. Sprzedający kwotuje obligacje CSA0726 na 101,8 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cognor S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje