wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Columbus Energy uruchomił publiczną emisję obligacji

msd | 14 marca 2017
Spółka oferująca instalacje fotowoltaiczne w formie abonamentu chce pozyskać 5 mln zł z publicznej emisji dwuletnich obligacji oprocentowanych na stałe 9,2 proc. rocznie z kwartalną wypłatą kuponów.

Oferowane przez Columbus Energy zabezpieczone będą do 150 proc. wartości nominalnej na wierzytelnościach wynikających z 15-letnich umów abonamentowych zawieranych z klientami, którym spółka dostarcza kompletną instalację fotowoltaiczną wraz z montażem. Ponadto, dodatkowym zabezpieczeniem obligacji będzie oświadczenie emitenta o poddaniu się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Warunki emisji dwuletnich papierów serii B przewidują możliwość ich przedterminowego wykupu za dodatkową premią dla obligatariuszy (0,5 proc. nominału), jednak spółka nie planuje z niej korzystać, o czym zapewnił Dawid Zieliński, główny akcjonariusz i prezes zarządu spółki, podczas spotkania z dziennikarzami.

Z nowej emisji Columbus Energy chce pozyskać do 5 mln zł. Oferta dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy obejmą papiery o wartości co najmniej 2 mln zł. Docelowo obligacje mają trafić do obrotu na Catalyst. Póki co, spółka notowana jest na NewConnect, skąd w tym roku zamierza przenieść się na główny parkiet GPW. Prospekt w tej sprawie powinien trafić do KNF w I połowie roku – wynika z zapewnień przedstawicieli Columbus Energy.

Zapisy na obligacje przyjmowane są od 14 do 28 marca, zaś ich przydział przewidziano na 30 marca. Do udziału w emisji wystarczy 1 tys. zł, tyle wynosi bowiem nominalna wartość jednego papieru dłużnego. Rolę oferującego pełni Polski Dom Maklerski, który zawiązał konsorcjum dystrybucyjne z Capital Partners DM i Millennium DM.

Środki pozyskane z emisji Columbus Energy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zakupu i montażu około 400 instalacji fotowoltaicznych wobec planowanych na ten rok około 2,5 tys. instalacji. W istocie są to więc środki obrotowe, które – jak zapewnia spółka – po kilku miesiącach do niej wrócą, ponieważ zawarta z Nest Bankiem umowa przewiduje udzielenie finansowania na już zamontowane i uruchomione instalacje.

- Obecnie więcej sprzedajemy niż możemy zamontować, dlatego czekamy na środki obrotowe – powiedział Dawid Zieliński podczas wtorkowej konferencji.

Tak czy inaczej, model biznesowy w postaci produktu „Abonement na Słońce” sprowadza się na razie przede wszystkim do finansowania montażu instalacji u klientów, co znaczy, że Columbus Energy nie jest wolne od ryzyka kredytowego. Natomiast popyt na oferowaną usługę ma być tak duży, iż kredytowanie bardziej ryzykownych klientów byłoby pozbawione sensu – wynika z zapewnień prezesa spółki podczas rozmów kuluarowych. Zresztą Nest Bank ma być zainteresowany refinansowaniem tylko klientów o dobrym standingu finansowym.

Uruchomiona we wtorek emisja obligacji Columbus Energy, to druga oferta spółki. W lutym pozyskała ona 1,12 mln zł z prywatnej emisji od 1 do 3 mln zł, której warunki były zbliżone do nowej oferty.

- Chcieliśmy najpierw sprawdzić w ofercie prywatnej jak inwestorzy przyjmą oprocentowanie i zabezpieczenie, które proponujemy. Test był udany – stwierdził Dawid Zieliński.

Ubiegły rok Columbus Energy zakończył z 8,5 mln zł skonsolidowanych przychodów i 0,3 mln zł zysku operacyjnego, w tym na czwarty kwartał (wtedy rozpoczęto montaż instalacji z umów abonamentowych) przypadało odpowiednio 3,6 oraz 0,1 mln zł. Cały rok grupa CE zakończyła z niespełna 0,2 mln zł zysku netto, co ma się jednak szybko zmienić. Prognozy na 2017 r. zakładają 90 mln zł przychodów i 13 mln zł zysku netto. W 2018 r. skonsolidowany zysk netto wzrosnąć ma do 31 mln zł, w 2019 r. do 55 mln zł, a w 2020 r. ma on sięgać 70 mln zł.

(…) Spółka planuje sprzedać i zamontować w latach 2016-2020 ponad 34.000 instalacji, a do 2022 r. ponad 60.000 o łącznej mocy ponad 200.000 kWp (200 MWp) o wartości rynkowej ponad 1 mld zł netto. Columbus Energy powinna już od 2020 r. generować ponad 70 mln zł zysku netto rocznie – podano w zaktualizowanej w grudniu strategii na najbliższe lata.

Zresztą śmiałych planów CE ma więcej. Docelowo chce być firmą energetyczną wykorzystującą nowe technologie, w tym fotowoltaikę, pompy ciepła i termomodernizację – wyniki ze strategii spółki, powtórzonej także w memorandum informacyjnym.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje