czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Comp oczekuje ok. 80 mln zł skonsolidowanej EBITDA w 2019 r.

msd | 19 lipca 2019
Technologiczna grupa oczekuje 16-proc. wzrostu wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację w stosunku do ubiegłego roku. Na 2020 r. oczekuje natomiast co najmniej 130 mln zł zysku EBITDA.

Zaktualizowana strategia rozwoju na lata 2019-2020 (wcześniej 2018-2020) zakłada – jak podano – kumulację pozytywnych zdarzeń rynkowych. Comp spodziewa się zatem, że skonsolidowany wynik EBITDA wyniesienie około 80 mln zł w 2019 r. oraz co najmniej 130 mln zł rok później.

Szacunek wyniku EBITDA na rok 2019 uwzględnia wpływ aktualnego otoczenia prawnego i biznesowego oraz bieżącą wielkość portfela zamówień (backlog) we wszystkich segmentach biznesowych grupy Comp – podała spółka.

Jak podano, przyjęte do szacowania wyników założenia opierają się o powtarzalne wyniki operacyjne, bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych.

Comp zaznacza, że wciąż zamierza koncentrować się na takich segmentach działalności, jak bezpieczeństwo elektroniczne oraz informatyczne, usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw i produkcja urządzeń fiskalnych.

W bieżącym roku Comp S.A. zapewniła możliwość sfinansowania planów rozwojowych grupy kapitałowej w okresie do 2021 r. Terminy spłaty istotnych zobowiązań zostały w tej opcji dla Comp S.A. dopasowane do spodziewanych terminów znaczących wpływów gotówkowych. Znaczna część wydatków inwestycyjnych związanych ze zbudowaniem pozycji w niszach została już poniesiona – podano także.

Ponad miesiąc temu spółka informowała o zawarciu umowy kredytowej na potrzeby sfinansowania okresowej amortyzacji obligacji CMP0620 oraz CMP0720 (łącznie 22,6 mln zł wymagalne 28 czerwca i 28 lipca). Comp dostał też promesę zawarcia kolejnej umowy kredytowej do końca czerwca 2020 r. Wpływy z niej miałyby sfinansować ostateczny wykup obligacji CMP0620 oraz CMP0720 (odpowiednio 35 mln zł oraz 14,4 mln zł).

W zaktualizowanej strategii Comp podtrzymał też stanowisko, że „dla zapewnienia bezpiecznej struktury finansowania działalności spółki, poza dostępnymi zewnętrznymi źródłami finansowania, spółka nie wyklucza rozważenia potencjalnych propozycji dotyczących zbycia niestrategicznych elementów majątku grupy kapitałowej.”

Obligacje CMP0620 drożeją w piątek rano o 0,55 pkt proc. do 95,45 proc. nominału, co daje im 9,02 proc. rentowności brutto. Notowania serii CMP0720 pozostają zawieszone w związku z nadchodzącym terminem ich okresowej amortyzacji.

Więcej wiadomości o Comp S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje