czwartek, 22 sierpnia 2019

Newsroom

Comp woli kredyt od obligacji

msd | 11 czerwca 2019
Spółka dostanie 22,6 mln zł kredytu na przypadającą w najbliższych tygodniach okresową amortyzację obligacji CMP0620 oraz CMP0720, a także otrzymała promesę w sprawie udzielenia kredytu na końcowy wykup obligacji w przyszłym roku.

Do końca czerwca Comp zawrze z mBankiem umowę kredytową na 22,6 mln zł. Tyle bowiem spółka potrzebuje na przypadające 28 czerwca i 28 lipca okresowe amortyzacje obligacji CMP0620 oraz CMP0720 (kolejno 10 mln zł oraz 12,6 mln zł). Warunkiem uruchomienia kredytu jest ustanowienie zabezpieczeń, w tym wystawienie weksla in blanco, złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i ustanowienie zastawu na 307,6 tys. własnych akcji.

Bank wystawi też spółce promesę w sprawie zawarcia kolejnej umowy kredytowej do końca czerwca 2020 r. Jej wartość to 49,4 mln zł, co odpowiada łącznej kwocie końcowego wykupu obligacji CMP0620 oraz CMP0720 – odpowiednio 35 mln zł w czerwcu 2020 r. oraz 14,4 mln zł w lipcu 2020 r. Warunkiem zawarcia tej umowy także będzie ustanowienie zabezpieczeń (w tym zastaw na akcjach spółki zależnej Elzab oraz hipoteka na nieruchomości) oraz dotrzymanie kowenantów finansowych.

Obligacje CMP0620 tanieją we wtorek rano o 0,98 pkt proc. do 92,52 proc. nominału. Mniej płynną serią CMP0720 nie handlowano od trzech tygodni.

Więcej wiadomości o Comp S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Tarczyński chce przejąć Kanię

  22 sierpnia 2019
  Producent wędlin złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konkurencyjnych Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
  czytaj więcej
 • Dalszy wzrost zadłużenia Voxelu

  22 sierpnia 2019
  Dług netto diagnostycznej grupy przekroczył 100 mln zł na koniec II kwartału, co tylko częściowo można wyjaśnić nowymi standardami księgowymi. Voxel sporo inwestuje w aktywa trwałe i akwizycje, czego owoce na razie nie rekompensują wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Archicom kupi działkę za 40,5 mln zł

  22 sierpnia 2019
  Spółka zależna dewelopera zawarła warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej we Wrocławiu za cenę 40,5 mln zł netto, na której zamierza wybudować około 370 mieszkań.
  czytaj więcej
 • Słabszy kwartał JHM Development

  21 sierpnia 2019
  Zysk netto dewelopera spadł w II kwartale do najniższego poziomu od blisko trzech lat, a jego przepływy operacyjne były ujemne. Dług netto po raz pierwszy od pięciu lat przekroczył więc 65 mln zł.
  czytaj więcej

Emisje