czwartek, 23 stycznia 2020

Newsroom

Comp woli kredyt od obligacji

msd | 11 czerwca 2019
Spółka dostanie 22,6 mln zł kredytu na przypadającą w najbliższych tygodniach okresową amortyzację obligacji CMP0620 oraz CMP0720, a także otrzymała promesę w sprawie udzielenia kredytu na końcowy wykup obligacji w przyszłym roku.

Do końca czerwca Comp zawrze z mBankiem umowę kredytową na 22,6 mln zł. Tyle bowiem spółka potrzebuje na przypadające 28 czerwca i 28 lipca okresowe amortyzacje obligacji CMP0620 oraz CMP0720 (kolejno 10 mln zł oraz 12,6 mln zł). Warunkiem uruchomienia kredytu jest ustanowienie zabezpieczeń, w tym wystawienie weksla in blanco, złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i ustanowienie zastawu na 307,6 tys. własnych akcji.

Bank wystawi też spółce promesę w sprawie zawarcia kolejnej umowy kredytowej do końca czerwca 2020 r. Jej wartość to 49,4 mln zł, co odpowiada łącznej kwocie końcowego wykupu obligacji CMP0620 oraz CMP0720 – odpowiednio 35 mln zł w czerwcu 2020 r. oraz 14,4 mln zł w lipcu 2020 r. Warunkiem zawarcia tej umowy także będzie ustanowienie zabezpieczeń (w tym zastaw na akcjach spółki zależnej Elzab oraz hipoteka na nieruchomości) oraz dotrzymanie kowenantów finansowych.

Obligacje CMP0620 tanieją we wtorek rano o 0,98 pkt proc. do 92,52 proc. nominału. Mniej płynną serią CMP0720 nie handlowano od trzech tygodni.

Więcej wiadomości o Comp S.A.

 • Comp ponownie ze zbyt niskim wskaźnikiem płynności

  26 listopada 2019
  Informatyczna grupa znów naruszyła jeden z kredytowych kowenantów i czeka na zapewnienie banku, że ten nie skorzysta z przysługujących mu praw. Problemu ze wskaźnikiem płynności nie ma, jeśli przyjąć, że Comp ma już zapewnione finansowanie przyszłorocznych wykupów obligacji.
  czytaj więcej
 • Comp powoli żegna się z obligacjami

  04 września 2019
  Technologiczna grupa zaczęła spłacać papiery dłużne środkami z kredytów bankowych i zamierza to kontynuować. Lecz na koniec czerwca naruszyła jeden z bankowych kowenantów. Przekonuje, że nie byłoby problemu, jeśli przyjąć pełne refinansowanie obligacji zagwarantowanymi kredytami.
  czytaj więcej
 • Comp oczekuje ok. 80 mln zł skonsolidowanej EBITDA w 2019 r.

  19 lipca 2019
  Technologiczna grupa oczekuje 16-proc. wzrostu wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację w stosunku do ubiegłego roku. Na 2020 r. oczekuje natomiast co najmniej 130 mln zł zysku EBITDA.
  czytaj więcej
 • Comp zwiększył dług netto w I kwartale

  24 maja 2019
  Spadek salda gotówki oraz wdrożenie MSSF 16 zwiększyło dług netto o 33,5 mln zł w I kwartale do 210,1 mln zł. Zmieścił się w trzykrotności wyniku EBITDA, stąd grudniowe poluzowanie obligacyjnych kowenantów na razie wydaje się na wyrost.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje