poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

Copernicus Securities: wpis na listę ostrzeżeń bez wpływu na legalność bieżącej działalności

msd | 28 sierpnia 2020
Dom maklerski, który trafił w środę na listę ostrzeżeń publicznych KNF, przekonuje, że jest zaskoczony działaniem nadzorcy. Niemniej, zlecił wewnętrzną kontrolę i zapowiada współpracę z organami publicznymi.

W środę Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Copernicus Securities na listę ostrzeżeń publicznych w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego bez posiadania w tym zakresie odpowiedniego zezwolenia. Do stwierdzonych przez KNF naruszeń dochodzić miało w okresie od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r.

„(…) Dom maklerski przyjął powyższą informację z zaskoczeniem, co wynika z faktu, iż KNF dotychczas nie zwracała się do domu maklerskiego o złożenie jakichkolwiek wyjaśnień w przedmiotowej sprawie” – napisano w oświadczeniu Copernicus Securities, podpisanym przez członków zarządu brokera.

Wpisowi na listę ostrzeżeń KNF towarzyszyło też zwyczajowe złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa.

„Mając na uwadze dobre imię i wizerunek CSSA, a także troskę o interes klientów domu maklerskiego, pragniemy państwa zapewnić, iż dom maklerski dołoży wszelkich starań w celu ustalenia stanu faktycznego oraz wyjaśnienia zaistniałych okoliczności. W związku z tym, CSSA aktywnie współpracować będzie na każdym etapie z organami publicznymi” – napisano w oświadczeniu Copernicusa.

Jednocześnie zarząd brokera poinformował o zleceniu kontroli wewnętrznej, tak w spółce, jak i u współpracujących z nią agentów firmy inwestycyjnej. Kontrola dotyczyć ma weryfikacji działań sprzedażowych w celu ustalenia, czy miały miejsce przypadki zachowań o charakterze nieautoryzowanego doradztwa inwestycyjnego.

Zarząd Copernicusa podkreśla tez, że „wpis domu maklerskiego na listę ostrzeżeń publicznych KNF nie wpływa na legalność bieżącej działalności CSSA”.

Notowany na NewConnect Copernicus Securities jest też właścicielem Copernicus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Co ciekawe, wpisu na listę ostrzeżeń KNF spółka nie uznała za informację cenotwórczą, konieczną do publikacji w raporcie bieżącym.

Niedawno Copernicus Securitites świadczył usługi oferującego w publicznej emisji obligacji spółki FAM – Technika Odlewnicza, w przeszłości wielokrotnie uczestniczył też w konsorcjach dystrybucyjnych podczas publicznych ofert Kruka. Od początku roku broker pełnił funkcję agenta emisji dla 33 niewielkich serii obligacji korporacyjnych o wartości 122 mln zł.

Więcej wiadomości o Copernicus Securities S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje