sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

Dekpol zapowiada największą emisję w swojej historii

msd | 10 maja 2024
Budowlano-deweloperska spółka chce zebrać 150 mln zł z emisji obligacji, a jeśli tylko popyt dopisze, może zwiększyć jej wartość do 225 mln zł.

W ramach „niepublicznej” oferty, której adresatami będą zapewne głównie inwestorzy instytucjonalni, Dekpol zaproponuje niezabezpieczony dług z okresem spłaty do czterech lat, ale i okresową amortyzacją. Papiery będą mieć zmienne oprocentowanie, oparte o WIBOR 6M i marżę, która zostanie ustalona w procesie budowy książki popytu.

Pozyskane w ten sposób środki Dekpol zobwoiązuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności, w tym refinansowanie zadłużenia. Jak jednak zaznaczono, część wpływów (50 mln zł) będzie mogła trafić wyłącznie na cele związane ze zrównoważonym rozwojem.

Emisja zostanie przeprowadzona w ramach uchwalonego w marcu bezprospektowego programu do 400 mln zł.

W ostatnich trzech latach Dekpol plasował dług wyłącznie do inwestorów indywidualnych oraz jednego z funduszy private debt. W swoich ostatnich detalicznych emisjach, przeprowadzonych w czerwcu i lipcu ubiegłego roku, proponował on 5,5 pkt proc. marży za trzyletnie papiery.

Aktualnie Dekpol nie dysponuje możliwością prowadzenia ofert publicznych, ponieważ w kwietniu spółce wygasł prospekt emisyjny.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii długu Dekpolu i jedne papiery należącego do niego Dekpolu Deweloper. Od czerwca do sierpnia obie spółki muszą wykupić trzy serie obligacji o łącznej wartości 60,2 mln zł. 

Pochodzące z zeszłorocznych ofert publicznych serie DEK0626 i DKP0626 sprzedający kwotują w piątek rano kolejno na 102,93 oraz 102,84 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje