wtorek, 16 sierpnia 2022

Newsroom

Develia blisko sprzedaży projektu Sky Tower

msd | 14 września 2021
Deweloper zawarł przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich należących do niego udziałów we wrocławskim kompleksie Sky Tower za 84,4 mln euro.

Zawarta umowa przewiduje, że Develia sprzeda do funduszu zarządzanego przez Adventum Group wszystkie posiadane 79,55 proc. udziałów w projekcie Sky Tower. Ustalona na 84,4 mln euro cena ma zostanie jeszcze pomniejszona o nierozliczone na dzień zamknięcia transakcji zachęty dla najemców z tytułu umów najmu.

Sfinalizowanie transakcji powinno nastąpić do 31 grudnia tego roku, co uzależniono od spełnienia warunków zawieszających, w tym uzyskania z banku pisma dotyczącego spłaty kredytu finansującego projekt. 

- Sprzedaż Sky Tower jest ważnym elementem strategii ogłoszonej na początku 2021 r. Konsekwentnie redukujemy nasze zaangażowanie w segmencie komercyjnym stawiając na rozwój w działalności mieszkaniowej i PRS (najem instytucjonalny – red.) – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii, cytowany w komunikacie.

Pod pewnym warunkami, strony umowy przedwstępnej będą miały prawo do jej odstąpienia.

Na koniec czerwca tego roku Develia wyceniała udziały w projekcie Sky Tower na 83 mln euro (ok. 375,2 mln zł). 

- Wynegocjowana cena sprzedaży Sky Tower nieznacznie odbiega od wartości księgowej budynku. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę kredytu związanego z projektem w wysokości blisko 194  mln zł oraz na dalszy dynamiczny rozwój działalności w segmencie mieszkaniowym, która w naszej ocenie jest najbardziej perspektywiczną – zapowiada Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Tydzień temu Develia poinformowała, że rozważa uplasowanie nowych obligacji o nieujawnionej na razie wartości.

Na początku października spółkę czeka wykup papierów dłużnych DVL1021 o wartości 40 mln zł.

Na Catalyst znajduje się łącznie siedem serii długu Develii o łącznej wartości 435 mln zł i terminach spłaty do 2024 r. Do giełdowych transakcji długiem dewelopera jednak praktycznie nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst