sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Develia wyemitowała nowe obligacje

msd | 07 lipca 2023
Deweloper uplasował wśród inwestorów instytucjonalnych trzyletnie papiery dłużne o wartości 100 mln zł.

Nowe papiery Develii zostały zarejestrowane w KDPW w piątek. Szczegółowe warunki ich emisji nie są więc jeszcze znane. Według wcześniejszych informacji, jest to trzyletni niezabezpieczony dług, na który popyt sięgnął 180 mln zł, a jego ostateczną wartość ustalono na 100 mln zł przy marży odcięcia wynoszącej 3,58 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Podobnie jak w marcu, nowa emisja Develii adresowana była do inwestorów instytucjonalnych (poprzednio marżę ustalono na 4,1 pkt proc.). 

Na Catalyst notowanych jest pięć serii długu Develii, z czego jedną z nich spółka będzie musiała wykupić w październiku tego roku (61,8 mln zł). Papiery z dwóch ostatnich emisji, które deweloper plasował przy 4,1 pkt proc. marży (detaliczna DVL1225 i instytucjonalna DVL0326), kwotowane są przez sprzedających na 101,7 i 102,2 proc. nominału.

Do października Develia ma możliwość plasowania długu także wśród inwestorów indywidualnych. Póki co, z programu do 150 mln zł spółka pozyskała 15,4 mln zł.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst