sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

Develia wyemituje obligacje warte 160 mln zł

msd | 01 grudnia 2023
W trzeciej tegorocznej emisji deweloper ponownie obniży wysokość marży, jednocześnie wydłużając okres spłaty do czterech lat, który po raz ostatni zaoferował inwestorom w pierwszej połowie 2019 r.

Emitowane przez Develię niezabezpieczone papiery dłużne oprocentowane będą na 3,4 pkt proc. ponad WIBOR 3M przy czteroletnim okresie spłaty. Spółka po raz drugi w tym roku obetnie więc wysokość marży, ponieważ w marcu i lipcu plasowała obligacje kolejno przy 4,1 i 3,58 pkt proc. marży. Lecz był to wówczas krótszy dług, bo o trzyletnim okresie spłaty (po raz ostatni czteroletnie obligacje Develia emitowała w pierwszej połowie 2019 r. i zostały one już wykupione).

Warte 160 mln zł papiery Develii trafią wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, a dzień ich emisji wyznaczono na 8 grudnia. Tym samym, łączna wartość długu uplasowanego w tym roku przez dewelopera osiągnie 440 mln zł.

Docelowo nowe obligacje Develii trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest pięć starszych serii jej papierów dłużnych, w tym dwie z terminami wykupu w przyszłym roku o łącznej wartości 220,3 mln zł. 

Wśród notowanego na GPW długu Develii znajduje się też jedna seria, którą spółka uplasowała wśród inwestorów indywidualnych podczas oferty publicznej (jej ponowienie na razie nie wchodzi w grę, ponieważ prospekt już wygasł). Za obligacje te – DVL1225 – spółka zobowiązana jest płacić WIBOR 3M plus 4,1 pkt proc. W ostatniej transakcji inwestorzy wyceniali je z kolei na 100,7 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje