piątek, 22 października 2021

Newsroom

Dino wyemituje obligacje za 200 mln zł

msd | 12 października 2021
Tym razem będą to jednak czteroletnie papiery dłużne z marzą obniżoną do 1,2 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Formalnie do emisji dojdzie 20 października, ale można śmiało zakładać, że sieć marketów jest już po zamknięciu książki popytu, co pozwoliło jej na ustalenie warunków emisji. Z punktu widzenia spółki, bardziej atrakcyjnych niż dotychczas.

Czteroletni zabezpieczony poręczeniami dług o wartości 200 mln zł oprocentowany będzie na WIBOR 3M plus 1,2 pkt proc. marży. W trzech wcześniejszych emisjach (w tym jednej już spłaconej), przy analogicznym zabezpieczeniu, Dino oferowało papiery trzyletnie, a ich marża znajdowała się na poziomie 1,3 pkt proc. 

Do giełdowych transakcji długiem Dino praktycznie nie dochodzi. Na domiar złego, plasując ostatnią serię (DNP1023) spółka zwiększyła jednostkowy nominał papierów z 1 tys. zł do 100 tys. zł. W najnowszej emisji Dino wraca jednak do 1 tys. zł nominału.

Więcej wiadomości o Dino Polska S.A.

 • Dino pracuje nad kolejną emisją obligacji

  10 września 2021
  Spółka zwiększyła wartość programu emisji obligacji z 500 mln zł do 1 mld zł. Jeśli warunki rynkowe pozwolą, będzie chciała uplasować kolejną serię długu.
  czytaj więcej
 • Coraz większe Dino ma coraz mniej gotówki

  20 sierpnia 2021
  Szybko rosnąca sieć supermarketów stale poprawia przepływy operacyjne, ale i coraz mocniej inwestuje w rozwój. Na koniec czerwca miała najmniej środków pieniężnych od półtora roku, a do rosnących krótkoterminowych zobowiązań tym razem dołączyły też obligacje DNP0622.
  czytaj więcej
 • Dino obniżyło płynność gotówkową

  07 maja 2021
  Przy rekordowych nakładach inwestycyjnych na nowe markety i dwa centra dystrybucyjne saldo środków pieniężnych na kontach grupy Dino spadło o 197,3 mln zł w I kwartale i było najniższe od półtora roku.
  czytaj więcej
 • Dino obniżyło lewar, pomimo szybkiego wzrostu

  12 marca 2021
  Relatywnie niewielka redukcja zobowiązań finansowych netto w IV kwartale wystarczyła, aby przy szybko rosnących zyskach dług netto sieci marketów po raz pierwszy od czasu giełdowego debiutu spadł poniżej rocznego wyniku EBITDA.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje