czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

DL Invest przedłużył ofertę obligacji

msd | 13 lutego 2024
Deweloper przesunął termin zakończenia przyjmowania zapisów w wartej do 2,5 mln euro emisji publicznej z 12 do 19 lutego.

Decydując się na wydłużenie subskrypcji spółka musiała przesunąć także terminy warunkowego przydziału i emisji, które ustalono kolejno na 20 i 21 lutego. W sposób analogiczny zmianie o kilka dni uległy także okresy odsetkowe oraz termin wykupu długu.

Same warunki emisji nie uległy jednak zmianie - DL Invest Group PM nadal oferuje więc trzyletnie papiery, które będą oprocentowane na EURIBOR 3M plus 5,0 pkt proc. marży. Ta ostatnie początkowo będzie jednak podwyższona do 5,5 pkt proc. i pozostanie na tym poziomie do czasu złożenia przez spółkę wniosku o wpis do hipoteki. Docelowo dług zabezpieczony bowiem zostanie hipoteką o najwyższym pierwszeństwie na dwóch nieruchomościach gruntowych.

Emisja DL Invest dojdzie do skutku, jeśli popyt sięgnie co najmniej 1,2 mln euro. Dopiero osiągnięcie tego progu pozwoli bowiem spółce spełnić zobowiązanie do wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o DL Invest Group PM S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje