piątek, 04 grudnia 2020

Newsroom

Dom Development bez długu netto na koniec II kw.

msd | 25 sierpnia 2020
Pomimo czerwcowej spłaty obligacji na 100 mln zł, deweloper zakończył II kwartał z 599,9 mln zł gotówki, nie wliczając środków znajdujących się na rachunkach powierniczych. Wypłata 239,6 mln zł dywidendy co najwyżej zmniejszy nadpłynność grupy Dom Development.

Na koniec czerwca wartość przychodów przyszłych okresów dewelopera, czyli zaliczek otrzymanych od nabywców mieszkań, po raz pierwszy przekroczyła miliard złotych (1,02 mld zł). Tłumaczy to, dlaczego grupa DD wypracowała prawie 120,2 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych w II kwartale (198 mln zł w całym półroczu), co było jednym z lepszych jej rezultatów w ostatnich kilkunastu latach.

Wobec wysokich przepływów operacyjnych w II kwartale i poduszki płynnościowej zbudowanej jeszcze na początku roku (w I kw. grupa DD znacząco zwiększyła saldo gotówki, ale głównie na kredyt), czerwcowy wykup obligacji o wartości 100 mln zł był formalnością. Po spłacie papierów dłużnych na kontach dewelopera pozostało 599,9 mln zł gotówki, a dodatkowe 70 mln zł przypadało na krótkoterminowe aktywa finansowe (w tym 44,2 mln zł na rachunkach powierniczych). 

Posiadane środki pieniężne z dużym naddatkiem przekraczały wartość krótkoterminowych zobowiązań (398,3 mln zł, jeśli wykluczyć z nich ponad 1 mld zł otrzymanych zaliczek). Wśród tych ostatnich nie było jednak jeszcze zaplanowanej na wrzesień dywidendy w kwocie 239,6 mln zł, bo uchwałę w jej sprawie ZWZ podejmie dopiero 31 sierpnia. 

Potencjalna wypłata z zysku dla akcjonariuszy w sposób oczywisty zmniejszy gotówkowe nadwyżki dewelopera, ale jego sytuacją płynnościową nie zachwieje w żadnym stopniu. Dość wspomnieć, że w perspektywie kolejnych 12 miesięcy grupa DD nie ma do spłaty żadnego zadłużenia finansowego, za wyjątkiem 84,7 mln zł leasingu wynikającego z MSSF 16, na co składają się opłaty za prawa użytkowania wieczystego gruntów i najem powierzchni biurowej.

Po sześciu miesiącach tego roku grupa DD wykazywała 772,2 mln zł przychodów (766,8 mln zł rok wcześniej), z czego wypracowała 117,7 mln zł zysku netto (115,3 mln zł). W samym II kwartale deweloper miał zaś 458 mln zł przychodów (238,7 mln zł rok wcześniej) oraz 79,1 mln zł zysku netto (31,1 mln zł), czym przebito oczekiwania rynku, sądząc po notowaniach akcji DD rosnących we wtorek rano nawet o ponad 7 proc. 

Osobnym komunikatem spółka poinformowała we wtorek o rezygnacji Janusza Zalewskiego z funkcji wiceprezesa i członka zarządu, co umotywowano osiągnięciem wieku emerytalnego. Wieloletni CFO dewelopera odejdzie z dniem 12 marca 2021 r., tj. z dniem planowanej publikacji sprawozdania finansowego za 2020 r.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji DD o łącznej wartości 260 mln zł i terminach wykupu od listopada 2021 r. do grudnia 2024 r. Ich płynność jest jednak niewielka. Aktualny arkusz ofert pozwala wyłącznie na zakup dwóch obligacji serii DOM1121 za cenę 99,64 proc. nominału, co dawałoby 2,2 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Dom Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje