sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Doniesienie do prokuratury na były zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego

msd | 23 września 2020
Przewodniczący rady nadzorczej największego banku spółdzielczego w kraju złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez były zarząd. Obligacje banku tanieją.

Zawiadomienie złożone przez Piotra Skoczka, przewodniczącego rady nadzorczej, dotyczy art. 296 kodeksu karnego, który mówi o wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym. Jak wynika z komunikatu, chodzi o działalność kredytową Krakowskiego BS, prowadzoną w przeszłości.

„Zawiadomienie jest następstwem czynności kontrolnych rady nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego dotyczących niektórych umów kredytowych. U podstaw tych czynności stały również wyniki kontroli Krakowskiego Banku Spółdzielczego przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego” – podano w komunikacie banku, podpisanym przez jednego z wiceprezesów oraz pełnomocnika zarządu.

Złożone zawiadomienie dotyczyć ma zarządu w składzie sprzed zmian, które zaszły począwszy od 16 czerwca tego roku.

16 czerwca rada nadzorcza KBS odwołała Zbigniewa Bodziocha ze stanowiska prezesa oraz Kazimierza Górę i Józefa Nasiadkę ze stanowisk wiceprezesów. W miejsce dwóch ostatnich równocześnie powołano Irenę Wiktor oraz Piotra Wojnarowskiego. Ten ostatni został jednak odwołany już 8 września, a w jego miejsce do zarządu wszedł Artur Mikołajczyk.

1 września obowiązki p.o. prezesa Krakowskiego BS pełnić zaczął Dariusz Marcjasz, którego powołano jeszcze w czerwcu. Jak pisaliśmy w sierpniu, opóźnieniem w objęciu obowiązków względem momentu powołania Dariusz Marcjasz tłumaczył odmowę podpisania sprawozdania finansowego banku za 2019 r.

W 2019 r. Krakowski BS wykazał 7 mln zł straty netto po tym, jak w wyniku poinspekcyjnych zaleceń KNF musiał dotworzyć dodatkowe rezerwy na ryzyko kredytowe. Jak pisaliśmy, zalecenia te bank otrzymał już po przygotowaniu i zbadaniu sprawozdania, lecz przed jego publikacją, dlatego zaszła konieczność korekty pierwszego raportu i unieważnienia pierwotnej opinii biegłego rewidenta.

Na koniec 2019 r. odsetek zagrożonych kredytów w Krakowskim BS sięgał 17,3 proc. Należności te miały 33,2 proc. pokrycia rezerwami celowymi. Bank był natomiast wyraźnie nadpłynny, gdyż blisko połowę jego aktywów stanowiły krótkoterminowe bony NBP i obligacje skarbowe. 

Łączny współczynnik kapitałowy KBS wynosił 15,25 proc. na koniec 2019 r., natomiast współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znajdował się na poziomie 12,16 proc.

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanych obligacji Krakowskiego BS. Wygasające 29 października tego roku papiery SBK1020 tanieją w środę po południu o 0,23 pkt proc. do 98,67 proc. Natomiast notowania zapadających za trzy lata papierów SBK0923 spadają o 6,77 pkt proc. do 70 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Krakowski Bank Spółdzielczy

Więcej wiadomości kategorii Catalyst