poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Dywidenda z Famuru prawie 100 mln zł wyższa od pierwotnej propozycji

msd | 18 czerwca 2019
Na wniosek głównego akcjonariusza, zatwierdzony decyzją poniedziałkowego ZWZ, spółka wypłaci 304,6 mln zł dywidendy, a nie 206,9 mln zł, jak wcześniej rekomendował zarząd.

Na trzy dni przed ZWZ spółka TDJ Equity I, która posiada prawie 47 proc. akcji Famuru, wniosła o wprowadzenie zmian w uchwale dotyczącej wypłaty dywidendy. Jej proponowaną wartość zwiększono z 206,9 mln zł do 304,6 mln zł. W poniedziałek wypłatę tę zaakceptowali akcjonariusze obecni na ZWZ.

Zarząd wskazuje, że spółka posiada zdolność do wypłaty dywidendy we wnioskowanej przez akcjonariusza kwocie. W opinii zarządu spółki, wypłata dywidendy we wnioskowanej kwocie nie wpłynie na realizowane przez spółkę plany rozwojowe i inwestycyjne – wyjaśnił zarząd Famuru w opinii do wniosku TDJ Equity I.

Wypłata uchwalonej w poniedziałek dywidendy ma nastąpić 22 lipca.

Na koniec I kwartału grupa Famur posiadała 445,8 mln zł środków pieniężnych. Przed tygodniem spółka zapowiedziała zamiar uplasowania pięcioletnich obligacji wartych do 200 mln zł. 

Na Catalyst notowane są natomiast obligacje Famuru na 108 mln zł, które wygasają w styczniu 2020 r. Spółka ma prawo do ich przedterminowego wykupu, co musiałaby uczynić na koniec bieżącego okresu odsetkowego, tj. 12 lipca. Ewentualne ogłoszenie wcześniejszej spłaty musiałoby nastąpić co najmniej 10 dni roboczych wcześniej i oznaczałoby konieczność zapłaty 0,75 proc. premii dla obligatariuszy. 

Dzień emisji nowych obligacji wyznaczono na 27 czerwca.

W ostatniej transakcji, sprzed ponad tygodnia papiery FMF0120, wyceniano na 101,5 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Famur S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje