poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Echo Investment dostało ponad 91 mln euro kredytów

msd | 25 kwietnia 2019
Deweloper zawarł z Bankiem Pekao umowę kredytową o wartości do 87,4 mln euro na sfinansowanie realizacji dwóch budynków biurowo-usługowych. Dodatkowo podpisano też umowę o kredyt do 17 mln zł na podatek VAT.

Celem udzielonego deweloperowi finansowania budowlano-inwestycyjnego ma być realizacja dwóch projektów wchodzących w skład kompleksu Browary Warszawskie – Biur przy Willi i Biur przy Warzelni. Zakończenie ich budowy zaplanowano na 2020 r. Termin spłaty udzielonych kredytów to koniec 2027 r.

Wypłatę kredytów uzależniono od – jak podano – spełnienia standardowych w tego typu transakcjach warunków zawieszających.

W kwietniu Echo uplasowało wśród inwestorów instytucjonalnych czteroletnie obligacje na 100 mln zł. Wcześniej, na przełomie lutego i marca, spółka zebrała też 33,8 mln zł z dwóch emisji publicznych. W marcu dodatkowo deweloper sprzedał za 73,1 mln euro netto projekt Biur przy Bramie, także wchodzący w skład kompleksu Browary Warszawskie.

Za niecałe trzy tygodnie, 15 maja, Echo musi wykupić notowane tylko na rynku hurtowym obligacje ECH0519 o wartości 60,5 mln zł.

Łącznie na GPW znajduje się 11 serii obligacji Echo Investment, z czego część pochodzi z ofert publicznych. Najdłuższe papiery, wygasające w latach 2022-2023, notowane są przy 4,6-5,3 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje