wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Echo Investment może wyemitować obligacje

msd | 28 kwietnia 2023
Deweloper rozważa przeprowadzenie emisji papierów dłużnych w ramach wartego do 500 mln zł programu, który adresowany jest do inwestorów instytucjonalnych.

Echo uzależnia przeprowadzenie emisji od „wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych”, a same jej parametry miałby zostać ustalone w drodze rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu.

Potencjalna emisja zostanie uplasowana w ramach ustanowionego pod koniec ubiegłego roku programu emisji o wartości 500 mln zł. W grudniu Echo uplasowano pod nim już jedną serię długu o wartości 180 mln zł, ale równolegle spółka spłaciła starsze papiery z terminami wymagalności w 2024 r., także na 180 mln zł. Kupon dla pięcioletnich obligacji ustalono wówczas na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc., lecz w cenie emisyjnej zawarte było około 1-proc. dyskonto.

Na początku kwietnia Echo Investment ustanowiło też kolejny program publicznych emisji obligacji. Po zatwierdzeniu prospektu spółka będzie mogła oferować inwestorom indywidualnym papiery o łącznej wartości do 300 mln zł.

Po kwietniowym wykupie obligacji na 96,5 mln zł na Catalyst pozostaje 13 serii obligacji Echa o łącznej wartości 1,28 mld zł. Pochodzące z zeszłorocznych emisji publicznych papiery, które spółka plasowała przy 4 pkt proc. marży, wyceniane są w okolicach nominału. 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje