niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Echo Investment zaoferuje obligacje dla inwestorów indywidualnych

Michał Sadrak | 04 stycznia 2022
Po blisko trzech latach przerwy deweloper wróci na rynek publicznych ofert, proponując warte do 50 mln zł trzyletnie papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży.

Trzyletnie obligacje Echa Investment nie będą zabezpieczone, a spółce przysługiwać będzie prawo do wcześniejszego wykupu, które może być realizowane w dniach płatności odsetek, począwszy od stycznia 2023 r. 

Wprawdzie formalny dzień emisji długu dewelopera ustalono na 10 lutego, ale odsetki od papierów naliczane będą już od 10 stycznia. Wtedy też ruszają zapisy, które potrwają do 21 stycznia włącznie. Przyjmowane one będą przez BM PKO BP od 500 obligacji, tj. od około 50 tys. zł. Pierwszego dnia cena emisyjna faktycznie bowiem wyniesie 100,00 zł, ale w kolejnych dniach będzie ona narastać po 1-2 grosze, by 21 stycznia osiągnąć ostatecznie 100,21 zł.

Zgodnie z prospektem, ustalenie stopy procentowej w pierwszym okresie odsetkowym nastąpi dziś, 4 stycznia (trzeci dzień roboczy przed początkiem danego okresu). Jeszcze według poniedziałkowych notowań sześciomiesięcznego WIBOR-u na poziomie 2,87 proc. oznaczałoby to, że w papiery Echa oprocentowane będą na 6,87 proc. rocznie. Pół roku później może to być już jednak około 8,35 proc., wynika z oczekiwań rynku terminowego.

Warte do 50 mln zł obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu na 300 mln zł, dla którego KNF zatwierdziła prospekt 26 listopada ubiegłego roku. 

Dla Echa to pierwsza publiczna emisja adresowana do inwestorów indywidualnych od lutego 2019 r. Spółka proponowała wówczas przeszło 4,5-letni dług przy 3,4 pkt proc. marży.

Na Catalyst znajduje się 12 serii obligacji Echa Investment o łącznej wartości ok. 1,28 mld zł, w tym pięć serii (sześć przed asymilacją), które deweloper w przeszłości uplasował wśród indywidualnych inwestorów. Łącza wartość tych papierów to 333,8 mln zł, z czego 250 mln zł wygasać będzie w okresie ważności obecnego prospektu. 

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje