piątek, 05 czerwca 2020

Newsroom

Echo ponownie wypłaci ponad 200 mln zł dywidendy zaliczkowej

msd | 12 września 2019
Podobnie jak w ubiegłym roku, deweloperska spółka chce wypłacić akcjonariuszom 206,3 mln zł dywidendy zaliczkowej. Doszłoby do tego 21 października.

Wypłata 206,3 mln zł dywidendy z zysku za niezakończony jeszcze 2019 r. wymaga zgody rady nadzorczej spółki oraz zbadania sprawozdania półrocznego przez audytora.

W grudniu ubiegłego roku Echo wypłaciło 206,3 mln zł dywidendy zaliczkowej z zysku za 2018 r. Wcześniej jednak, w maju, do inwestorów też trafiło 206,3 mln zł, ale tytułem wypłaty z zysku za 2017 r.

Polityka dywidendowa Echa zakłada wypłatę do 70 proc. rocznego skonsolidowanego zysku netto. 

W minioną środę deweloper informował o sprzedaży krakowskiego biurowca za cenę 40,3 mln euro plus VAT.

Na Catalyst znajduje się 11 serii obligacji Echa z terminami wykupu do listopada 2023 r. Część z nich pochodzi z ofert publicznych kierowanych do inwestorów indywidualnych. Najdłuższe serie, z terminami spłaty w latach 2022-2023, wyceniane są w większości z rentownościami między 4,6 a 5,2 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje