poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Newsroom

Emisja MCI dla funduszy Quercusa debiutuje na Catalyst

msd | 15 lutego 2021
Uplasowane w sierpniu ubiegłego roku trzyletnie zabezpieczone obligacje MCI Capital ASI oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży.

Podczas sierpniowej subskrypcji warte 20 mln zł papiery objęły dwa podmioty. Prawdopodobnie chodzi o fundusze Quercus Ochrony Kapitału oraz Quercus Multistrategy FIZ, w portfelach których obligacje te mogliśmy znaleźć w drugiej połowie 2020 r., odpowiednio za 14 mln zł oraz 6 mln zł. Emisja miała więc charakter bilateralny, a jej obecność na GPW może niewiele wnosić.

Wyemitowane przez MCI Capital ASI papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży, ale uplasowane je po cenie emisyjnej równej 98,515 proc. nominału. 

Zabezpieczeniem trzyletniego długu jest zastaw do 150 proc. nominału na certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures FIZ związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, w k którym MCI Capital ASI jest niemal jedynym inwestorem.  

Warunki emisji dają MCI prawo do przedterminowego wykupu długu, ale i nakładają na spółkę wiele kowenantów finansowych, by wspomnieć limit wskaźnika zadłużenia (dług netto/aktywa), wskaźnika obciążeń aktywów subfunduszy wydzielonych z w ramach MCI.PV FIZ, wskaźnika zadłużenia pozabilansowego, czy wreszcie wskaźnika koncentracji inwestycji subfunduszu MCI.EV w podmioty z szeroko rozumianej grupy MCI.

Z uwagi na charakter emisji, w poniedziałek do godz. 13.30 nie handlowano debiutującymi papierami MCI0823. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert sprzedaży.

W giełdowym obrocie znajduje się jeszcze jedna seria papierów MCI Capital ASI, to warte 45 mln zł obligacji MCI1221 z terminem wykupu w tym roku, które notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot.

W perspektywie kolejnych miesięcy obligacje MCI będą jednak miały szansę trafić do szerszego grona odbiorców, ponieważ od października spółka prowadzi przed KNF proces o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla programu wartego 100 mln zł. Wpływy z nowych emisji mogłyby trafić między innymi na spłatę zadłużenia wewnątrzgrupowego (w ub.r. MCI Capital wyemitował też warte 79 mln zł obligacje do własnego subfunduszu MCI.EV).

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje