piątek, 22 października 2021

Newsroom

eobuwie.pl wyemitowało obligacje zamienne dla SoftBanku

msd | 06 października 2021
Należąca do CCC spółka wyemitowała warte 500 mln zł niezabezpieczone papiery dłużne, które zostaną automatycznie zamienione na jej akcje w przypadku przeprowadzenia IPO.

Oprocentowanie papierów ustalono na stałe 6,99 proc. rocznie, lecz odsetki te nie będą wypłacane a kapitalizowane co kwartał i zostaną rozliczone z chwilą wykupu obligacji lub ich zamiany na akcje.

„Obligacje zostaną automatycznie zamienione na akcje eobuwie w przypadku przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) eobuwie, jak również innych podobnych transakcji określonych w warunkach emisji obligacji (…). Dobrowolna zamiana obligacji na akcje według decyzji inwestora może zostać wykonana w oparciu o ustaloną wartość spółki (ang. equity value) eobuwie na poziomie 6 mld PLN” – podano w komunikacie CCC.

O ile papiery nie zostaną wcześniej zamienione na akcje, ich wykupu przypadnie na 23 sierpnia 2024 r. Jak wskazano, inwestorowi przysługuje także prawo żądania wcześniejszego wykupu w przypadkach określonych w warunkach emisji. Samo eobuwie będzie zaś miało prawo do wcześniejszej spłaty najwcześniej po dwóch latach od emisji. 

„Akcje eobuwie obejmowane przez inwestora w wyniku zamiany obligacji będą emitowane po cenie rynkowej akcji eobuwie z uzgodnionym dyskontem względem wartości rynkowej po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej, zależnym od daty konwersji (dyskonto na poziomie 9,5 proc. do 12 miesiąca od emisji, powiększane następnie co miesiąc), jednak nie wyższej niż 600 PLN za akcję, co odzwierciedla wartość (ang. equity value) eobuwie na poziomie 6 mld PLN” – wyjaśniono także.

Warte 500 mln zł papiery trafiły do SVF II Motion Subco, podmiotu powiązanego z SoftBank Vision Fund 2.

„Emisja obligacji konkluduje proces umacniania struktury właścicielskiej eobuwie przed planowaną pierwszą ofertą publiczną w latach 2022-23. Grupa Softbank, czołowy globalny inwestor w sektorze technologii, przystępuje do inwestycji w eobuwie obok Cyfrowego Polsatu (wiodącej spółki telekomunikacyjnej w Polsce) i A&R Investments (akcjonariusza w spółce InPost, wiodącej spółki z sektora usługi logistycznych), które niedawno zostały mniejszościowymi inwestorami eobuwie (…). Wpływy z emisji obligacji zostaną między innymi przeznaczone na przyspieszenie ekspansji międzynarodowej platform eobuwie i Modivo, w tym rozszerzenie możliwości logistycznych i uruchomienie nowych usług takich jak marketplace” – podsumowało CCC.

Niedawno inna spółka z obuwniczej grupy uplasowała też bilateralną emisję siedmioletnich obligacji na 360 mln zł, którą w całości objął fundusz PFR Inwestycje FIZ. CCC nie zdradza jednak wysokości ustalonego kuponu. Gdy próbowaliśmy go ustalić, spółka ograniczyła się wyłącznie do stwierdzenia, że odsetki ustalono na poziomie rynkowym i jednocyfrowym.

W ostatnich miesiącach grupa CCC zakończyła proces refinansowania zadłużenia, w tym tego wynikającego z giełdowych obligacji. Wartym 210 mln zł papierom, które miały wygasać w czerwcu tego roku, za zgodą wierzycieli przesunięto okres spłaty o pięć lat, ale w zamian z dołożenie zabezpieczeń, jednorazową premię, czy wreszcie istotne podniesienie marży (z 1,3 do 4,5 pkt proc. ponad WIBOR).

We wtorek papierami CCC0626 handlowano po 101,5 proc. nominału (4,42 proc. rentowności). Natomiast w środę rano kwotowane są one na 101,5/102 proc. (bid/ask). 

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje