sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

Eurocent nie wykupił obligacji

ems | 09 czerwca 2017
Spółka „intensywnie pracuje” nad pozyskaniem finansowania na spłatę obligacji wartych 1,8 mln zł i „ma nadzieję, że jest to kwestia tygodni, nie miesięcy”.

Obligacje zapadały 8 czerwca, ale tego dnia Eurocent przelał do KDPW pieniądze wystarczające na spłatę odsetek.

- Prowadziliśmy rozmowy ze znaczącym inwestorem, ale nie udało się ich zakończyć w odpowiednim terminie. Mogę tylko przeprosić, bo powinniśmy byli lepiej przygotować się do terminu spłaty obligacji. W tej chwili intensywnie pracujemy nad pozyskaniem finansowania na wykup tych obligacji i mam nadzieję, że jest to kwestia tygodni, a nie miesięcy – powiedziała Ewa Mrugała odpowiadająca za relacje inwestorskie Eurocent w rozmowie telefonicznej z Obligacje.pl.

Jako potencjalne źródła spłaty obligacji wymieniła ona współpracę z łotewskim serwisem, który sprzedaje wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek ("współpraca ta rozwija się coraz lepiej") oraz rozmowy z inwestorem finansowym. W tej drugiej opcji w grę wchodzi uplasowanie długu, ale również „inne formy finansowania”. W przeszłości obligacje spółki obejmował jeden z funduszy obligacji.

Na koniec marca Eurocent wykazywał 24,7 mln zł aktywów, a zadłużenie finansowe wynosiło mniej niż 5 mln zł. 31 marca grupa wykazywała 2,6 mln zł środków pieniężnych. W trzech ostatnich kwartałach Eurocent wykazywał stratę operacyjną.

Obecnie na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji spółki – ERC0918. Rano potaniała do 81 proc. nominału po spadku o prawie 12 pkt proc., co daje kupującemu nadzieje na 26,6 proc. rentowności brutto. Warunki emisji przewidują możliwość złożenia przedterminowego wykupu w przypadku, gdyby Eurocent zwlekał z wypłatą zobowiązań od obligacji (nie napisano tego wprost, ale można się domyślać, że chodzi tylko o zwłokę dotyczącą obsługi obligacji serii F, czyli ERC0918) dłużej niż trzy dni.

Więcej wiadomości o Eurocent S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje