sobota, 31 października 2020

Newsroom

Everest Capital zrefinansował część obligacji

msd | 18 września 2020
Spółka celowa z pożyczkowej grupy znanej pod marką Bocian uplasowała trzyletnie papiery dłużne o wartości 12 mln zł, a jednocześnie nabyła w celu umorzenia 17 mln zł starszego długu.

Zabezpieczone pożyczkowymi wierzytelnościami obligacje serii R mają zmienny kupon, oparty o WIBOR 6M i marżę, której wysokości na razie nie ujawniono. W przyszłości informacja ta zostanie upubliczniona, ponieważ papiery mają trafić do obrotu na Catalyst.

Równocześnie do przydziału nowych obligacji Everest nabył w celu umorzenia 2,75 mln zł papierów serii K (EVC0621) oraz 14,25 mln zł serii L (EVC0921). Po umorzeniu ich wartość spadnie więc kolejno do 42,25 mln zł i 35,75 mln zł.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Everestu z terminami spłaty do sierpnia 2022 r. Lecz do handlu nimi dochodzi tylko sporadycznie.

Najbliższe wykupu obligacje EVC0621 (WIBOR 6M plus 5 pkt proc.) można nabyć od ręki po 100 proc. nominału, co z uwagi na nieodległy termin spłaty oznaczałoby 4,96 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje