piątek, 19 lipca 2019

Newsroom

Famur planuje emisję obligacji w II kwartale

msd | 09 maja 2019
Producent maszyn dla przemysłu wydobywczego zamierza niebawem uplasować nowe obligacje, zastrzegając jednak, że dojdzie do tego pod warunkiem „wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych”.

Warunki planowanej emisji, a także jej wartość, nie są na razie znane. Na razie wiadomo tylko, że byłby to niezabezpieczony dług z terminem spłaty do siedmiu lat, wyemitowany w ramach programu do 500 mln zł, z którego spółka pozyskała 108 mln zł w 2016 r.

Oferta zostanie przeprowadzona w trybie niepublicznym, pod warunkiem, że zostanie zamknięta do 30 czerwca. Famur zastrzega, że uplasowanie emisji po tym terminie wymagać będzie uwzględnienia „zmian w przepisach prawa mających zastosowanie do przeprowadzania emisji obligacji”. Najpewniej spółce chodzi o zmiany w ofercie publicznej, które będą obowiązywać od 21 lipca.

Uplasowane w 2016 r. papiery serii A, za które Famur płaci WIBOR 6M plus 3 pkt proc. marży, wygasają w styczniu 2020 r. Po raz ostatni handlowano nimi dwa miesiące temu przy cenie na poziomie 101,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Famur S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje