czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Famur wypowiedział wartą ponad 0,7 mld zł umowę sprzedaży projektów PV

msd | 23 grudnia 2022
Spółka zależna Famuru złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu z winy kupującego przedwstępnej umowy sprzedaż portfela farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MW.

Złożenie wypowiedzenie przedwstępnej umowy o docelowej wartości około 750 mln zł związane jest z kolejnym już nieprzystąpieniem przez kupującego do jej zamknięcia, o czym pisaliśmy w miniony poniedziałek.

W wyniku wypowiedzenia umowy podmiot zależny Famuru uprawniony jest do otrzymania 45 mln zł płatności gwarancyjnych, z czego 20 mln zł zostanie zaliczone tytułem już wpłaconych bezzwrotnych przedpłat.

„Sprzedający prowadzi dalsze negocjacje z kupującymi w przedmiocie potencjalnej sprzedaży portfela farm fotowoltaicznych i nie wyklucza zawarcia innych umów sprzedaży portfela farm fotowoltaicznych” – podano w komunikacie.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji Famuru o łącznej wartości 600 mln zł i terminach wykupu w czerwcu 2024 r. oraz listopadzie 2026 r. Dłuższe papiery FMF1126, za które spółka płaci WIBOR 6M plus 2,9 pkt proc. i które mają status zielonego długu, kwotowane są na 97,5/99,5 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

Więcej wiadomości o Grenevia S.A. (d. Famur)

 • Grenevia sprzeda projekty PV za ok. 210 mln zł

  12 września 2023
  Należący do Grenevii fundusz Projekt Solartechnik FIZ zawarł przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w czterech spółkach projektowych posiadających portfel projektów farm słonecznych.
  czytaj więcej
 • Poduszka płynnościowa Grenevii coraz chudsza

  29 sierpnia 2023
  Transformacja z producenta maszyn górniczych w grupę inwestującą w zieloną energię na razie wymaga od Grenevii nieustannego odpływu gotówki, a więc i wzrostu zadłużenia netto. Wyniki nowych segmentów jeszcze tego nie kompensują.
  czytaj więcej
 • Grenevia pożyczy 128 mln zł od PFR

  14 czerwca 2023
  Jedna ze spółek celowych Grenevii zawarła umowę 19-letniej pożyczki z funduszem PFR FIZAN, reprezentowanym przez Polski Fundusz Rozwoju.
  czytaj więcej
 • Nowa strategia drenuje konta Grenevii

  31 maja 2023
  Wobec rosnących potrzeb na finansowanie nowych obszarów, w I kwartale stan środków pieniężnych w dawnym Famurze obniżył się do 709 mln zł i po raz pierwszy od ponad trzech lat nie zapewniał pełnego pokrycia krótkoterminowych zobowiązań grupy.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst