środa, 29 stycznia 2020

Newsroom

Fiskus odpuści Providentowi

msd | 24 października 2019
Skarbówka zakończyła w firmie pożyczkowej kontrolę podatkową za lata 2010-2012, co zakończyło się dopłatą 3,8 mln GBP podatku, ale za lata 2010-2017, co zdejmuje z Providenta jedno z istotnych ryzyk, jakie nad nim ciążyło.

O wadze rozstrzygnięć polskiego fiskusa niech świadczy fakt, że brytyjskie International Personal Finance, czyli właściciel Providenta, informuje o tym „z przyjemnością”, choć wiązało się to z dopłatą kolejnych kilkunastu milionów złotych. IPF przystało bowiem na interpretację skarbówki, co do ustaleń w sprawie rozliczeń wewnątrzgrupowych i zgodziło się skorygować deklaracje podatkowe oraz zapłacić łącznie 3,8 mln GBP. Tyle, że kwota ta objęła nie tylko badane lata 2010-2012, ale już i kolejne, do 2017 r. włącznie.

Wcześniej IPF oceniało, że zaległości podatkowe za lata 2010-2012 mogą zostać ustalone nawet na 71 mln GBP, jeśli wykładnia skarbówki będzie podobne do tej, jak przy decyzjach dotyczących 2008 i 2009 r., wydanych dopiero w 2017 r. 

Przypomnijmy, Provident musiał zapłacić 36,2 mln GBP zaległego podatku CIT za lata 2008 i 2009 w związku z ustaleniami fiskusa, co do rozliczeń polskiej spółki z jej brytyjskim właścicielem, IPF. Po zapłacie zaległości decyzja skarbówki została przez firmę pożyczkową zaskarżona i obecnie sprawa jest wyjaśniania przez brytyjskie i polskie organy podatkowe.

Zapłacone 36,2 mln GBP podatku w związku z decyzją, którą IPF zaskarżyło, pożyczkowa grupa rozpoznaje obecnie wśród aktywów trwałych w przekonaniu, że środki te do niej wrócą.

Na Catalyst notowane są warte 200 mln zł obligacje polskiej spółki celowej IPF Investments Polska, które będą wygasać w czerwcu przyszłego roku. W czwartek po godz. 14 ich notowania rosły o 0,4 pkt proc. do 96 proc. nominału, co daje 12,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o IPF Investments Polska Sp. z o.o.

 • Właściciel Providenta planuje refinansowanie euroobligacji w 2020 r.

  31 października 2019
  Brytyjska grupa pożyczkowa International Personal Finance przekonuje, że zamknięcie spraw podatkowych w Polsce uwolniło ją od znaczącego ryzyka płynności, co pomoże w plasowaniu nowego długu.
  czytaj więcej
 • Spadek płynności właściciela Providenta

  31 lipca 2019
  Niższa rentowność, wyraźnie niższe przepływy operacyjne, wzrost krótkoterminowego zadłużenia, czy wciąż nierozwiązana kwestia podatków w Polsce, a także rosnąca presja regulacyjna – to wszystko tematy, z którymi musi mierzyć się International Personal Finance, właściciel polskiego Providenta.
  czytaj więcej
 • Właściciel Providenta poczeka z oceną proponowanych regulacji

  28 czerwca 2019
  International Personal Finance informuje inwestorów o nagłym zwrocie w pracach nad tzw. ustawą antylichwiarską i zapowiada aktywne uczestnictwo w dyskusji nad jej ostatecznym kształtem. Z oceną ewentualnego wpływu na swoją sytuację finansową jednak się jeszcze wstrzymuje.
  czytaj więcej
 • PZIP straszy krachem na rynku obligacji

  26 czerwca 2019
  Zdaniem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych rządowe – nagłe – zmiany w projekcie tzw. ustawy antylichwiarskiej doprowadzą do „krachu na rynku obligacji przedsiębiorstw pożyczkowych i dotkliwych straty dla inwestorów na rynku kapitałowym”.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje